Rdeči veter - glasilo KPD Komunist


Facebook Twitter Google+

Nekaj strnjenih misli v zvezi z Rdečim vetrom, o komunizmu in še kaj

Zakaj ima naš časopis ime Rdeči veter: rdeča barva je pozitivna, dovolj agresivna, izraža ljubezen in je nasprotnica neresnice, laži, sovraštva, rdeča barva je napredek in upor. Veter je gibanje, je klima, ki veje z različno intenzivnostjo - veter nosi besede, misli izražene na kulturen način.

Rdeči veter je medij, ki želi na liste papirja prenesti družbeno klimo, misli vsakega posameznika, ki na konstruktiven način izraža svoj pogled na stanje v svoji bližnji okolici, v državi in tudi svetu.

Zakaj?

Komunizem ni ideološka razprtija, komunizem je družbeni red, vizija visoko razvite družbe, ljudi, ki so na višji duhovni ravni. Le ta temelji na brezrazredni družbi in na družbeni lastnini proizvajalnih sredstev. Marx je o tem veliko pisal in tudi drugi marksisti in filozofi sodobnega časa. Sedanji človek je še daleč stran od takšne družbeno-politične in ekonomske ureditve, ker je še zelo obremenjen z željo imeti več (privatna lastnina), ki pa je temeljno počelo kapitalizma. V družbi, kjer je visok dobiček temeljno vodilo in kjer si dobiček prilaščajo lastniki kapitala, je vedno prisotno izkoriščanje človeka in narave, vedno prihaja do različnih družbenih statusov, razredov in do nepravne države. Država je vedno na strani bogatih.

Pa naj bo dovolj, to so temelji po katerih je naše društvo KPD Komunist dobilo ime. Mi smo borci za boljši jutri, ker se zavedamo vseh anomalij zdajšnje politike in družbene miselnosti in tudi morale, ki odobrava malo in veliko korupcijo. Ne obremenjujemo se z zgodovinskimi resnicami, ki so jih povzročili posamezni voditelji držav in njihovi pomagači. Zavedamo se, da bodo vse anomalije izginile z družbenimi procesi, ki se dogajajo pri nas, v Evropi in tudi v Svetu. Biti komunist ni sramotno, če veš, kdo je pravi komunist, je pa v tem času, žal, bogokletno in tudi nespodobno.

Kdor meni, da je kapitalizem pravšnji družbeni red, je po mojem prepričanju v zmoti, ta se ne zaveda ekonomskih in političnih resnic, ki jih povzroča delavskemu razredu: revščina, neenakost, nepravna država, lažna demokracija in še bi lahko naštevali. Kdor govori in misli, da je komunizem totalitarni sistem, je v zmoti, ali pa je ideološko zapeljan

Pa še nekaj: Nikoli nikomur ne razlagaj, da si komunist, komunist boš takrat, ko bodo ljudje spoznali, da to si.

Seveda pa je naša beseda in slika v Rdečem vetru obarvana s politično satiro.        

Koliko imamo prav, bo pokazal čas.

 

Lojze Podobnik, odgovorni urednik

Glasilo RDEČI VETER