Novice‎ > ‎

Venezuela na udaru

objavljeno: 27. feb. 2015 01:10 avtor: Puntarji Slovenije   [ posodobljeno 28. feb. 2015 12:22 ]
V teh dneh je odjeknila novica, da je bil 11. in 12. februarja 2015 razkrit in onemogočen ponovni poizkus državnega udara zoper Bolivarsko Republiko Venezuelo in njeno demokratično izvoljeno vlado. Novica ni odjeknila preko uradnih medijev, pa čeprav je bila sporočena kot uradna izjava Venezuelske vlade. Nasprotno, širi se med ljudmi in gibanji, ki se upiramo sistematičnemu obvladovanju medijskega prostora s strani finančnih, gospodarskih in političnih centrov neoliberalne moči.

Dogajanje, ki je podrobno opisano v izjavi za javnost (pripeto v nadaljevanju), se bere skoraj kot neverjetna filmska zgodba. Pa vendarle je ta zgodba še kako verjetna, če jo beremo v duhu zgodovinske izkušnje družb, ki so se poskušale upreti neoliberalni hegemoniji in so končale v krvavih državnih udarih, v vrtincu vojne ali v popolni izolaciji in revščini. Načrtno uveljavljanje novega svetovnega reda vse od vojaškega udara v Čilu leta 1973, dolgoletne krvave vojaške diktature v Argentini in vrsti drugih držav, ki so postale tarča neoliberalne doktrine šoka, nenazadnje izkušnje s krvavo državljansko vojno v nekdanji Socialistični Federativni Republiki Jugoslaviji, ki so jo te iste sile raztrgale v majhne bolj ali manj vazalske države, primerne za neusmiljeno izkoriščanje in ropanje, ter pravkar potekajoča vojna za naravne vire in geostrateški položaj v Ukrajini, finančna in politična vojna proti ljudstvom Grčije, Španije in drugih držav, ki so na udaru tako imenovane trojke, nas prepričuje, da je razumevanje dogajanja v Venezueli še kako pomembno za dojemanje realnosti družbe v kateri živimo.

Finančni in politični oligarhi kapitalizma so se v desetletjih po drugi svetovni vojni uspeli povezati v bolj ali manj enovit razred, prežet z ideologijo neoliberalizma. Hkrati pa so vse ostale uspeli prepričati, da razredna zavest ne obstaja, ni možna in da je delavski razred zgolj fikcija. Še pred kakim desetletjem so nas ideologi neoliberalizma vztrajno prepričevali, da neoliberalizem dejansko ne obstaja, da je zgodovine konec. Prepričali so nas, da je vsak izmed nas zgolj posameznik, da mora vsak poskrbeti zase in da živimo v svetu neizprosnega boja za obstanek, kjer ne šteje niti družba niti medsebojna povezanost, niti solidarnost na osnovi socialnih vrednot, pač pa zgolj profit, tekmovanje in prevlada človeka nad človekom. V kali se zatira vsak poskus ponovnega oblikovanja družb na temelju idej socializma, neposredne demokracije in osebnih svoboščin, ki so v svojem temelju, v socialističnem razumevanju svobode, precej več kot golo neoliberalno dojemanje osebne svobode kot svobodno uporabo vzvodov družbe, države, mednarodnih povezav in ekonomije za lastno bogatenje.

Kaj prinaša novi svetovni red, neoliberalni model "svobodnega", od svojega socialnega okolja odtujenega posameznika, povedo podatki o porazdelitvi svetovnega bogastva in moči. V času prevlade neoliberalne ideje, se je svetovno bogastvo skoncentriralo v rokah peščice ljudi. Zgolj 1% prebivalstva tega planeta si lasti preko 50% vsega kar ima po sedanjem družbeno-ekonomskem modelu sveta dodeljeno vrednost in zgolj 1% tega odstotka obvladuje pomemben del finančnega kapitala. Podroben razmislek na osnovi javno dostopnih statističnih podatkov pokaže, da ima le še nekaj 1000 ljudi v svojih rokah večino politične in informacijske moči. In to je realnost današnjega sveta.

K spremembi lahko prispeva vsak izmed nas že s tem, da poišče informacije, ki spolzijo mimo uradnih medijev, poskuša dojeti sporočilo, pretehtati resničnost in širiti dalje tiste informacije, ki jih sam dojame kot verodostojne. S tem vsak od nas pomaga graditi mrežo Resnice.

V priponki je celotno uradno obvestilo vlade Bolivarske Republike Venezuele prevedeno v slovenski jezik. Priporočamo v branje, razmislek in delitev.Puntarji, gibanje za aktivno državljanstvoFacebook Google+ Twitter
Ċ
Puntarji Slovenije,
27. feb. 2015 01:10
Comments