Novice‎ > ‎

PLAN B ZA EVROPO

objavljeno: 10. feb. 2016 09:59 avtor: Puntarji Slovenije   [ posodobljeno 10. feb. 2016 10:02 ]
Plan B za Evropo ni vprašanje, pač pa edini možen odgovor na Evropsko unijo finančne aristokracije.
Evropska unija je zasnovana kot ekonomska povezava družbenih elit. Njene demokratične institucije nikoli niso bile zares zamišljene kot prostor za soočanje idej in soodločanje vseh prebivalcev o naši skupni usodi. Nepregledne množice korporacijskih lobistov so tiste, ki v resnici oblikujejo odločitve o evropskih politikah. Evropske institucije so obšle na referendumu izraženo voljo državljank in državljanov po zaščiti vodnih virov pred grozečo nevarnostjo komercializacije in privatizacije. Zavrnile so celo možnost izvedbe evropskega referenduma proti čezatlantskim sporazumom, ki jo je kljub medijskim in političnim pritiskom podprlo preko 3 milijone državljank in državljanov in s tem dalo evropski politiki jasen signal, da korporacijskih sporazumov evropsko ljudstvo ne podpira.
Kako delujejo institucije Evropske unije in kdo so gospodarji Evrope, smo izkusili ob poskusu Grčije, da se izvije iz primeža nepoštenih dolgov in se upre diktatu finančnih trgov. Čeprav se je v tem procesu tudi širši javnosti razkrilo, da je zadolževanje evropskih držav le navidezno in da gre v resnici za operacijo izčrpavanja narodnih bogastev, za privatizacijo naravnih virov in za koncentracijo kapitala v rokah peščice ter hkrati socializacijo dolgov v breme ljudstva, je bila evropska politika neomajna. Vladajoča grška koalicija je klonila. Njen populističen del pod vodstvom karizmatičnega Alexisa Tsiprasa, je opustil retoriko s katero je zmagal na volitvah in zavrnil podporo ljudi, ki so se na referendumu izrekli za radikalizacijo pogajanj tudi za ceno izstopa iz denarne unije. S tem se je leva koalicija, združena v Syrizo, dejansko pomaknila proti liberalni sredini, postala klasična parlamentarna stranka s klasično vodstveno strukturo in sprejela neoliberalni diktat finančnih trgov. Njen radikalni del, ki je dal Syrizi idejno osnovo, demokratično pluralnost in drugačnost pred ostalimi strankami ter s tem omogočil Syrizi zmago na volitvah, pa se je bil prisiljen umakniti in se sedaj poskuša prestrukturirati v nov projekt leve alternative. Zavedajo se, da so ponovno na začetku. Nekje v letu 2004, ko so se v Grčiji začela levo usmerjena gibanja združevati v Syrizo.
Njihova največja napaka je bila, da so na račun volilne zmage dopustili, da je karizma ene osebe prevladala nad pluralnostjo celotne koalicije. Za zmago na volitvah so demokratičnost svoje notranje organiziranosti in radikalnost svoje idejne usmeritve zaupali enemu samemu človeku, ta pa je postal populistični ljubljenec članstva in volilnega telesa grške levice.
Ideja evropske levice s porazom grške Syrize ni mrtva, pač pa je pridobila dragoceno izkušnjo. Izkušnjo, da je potrebno levico graditi v širino, na jasnih idejnih izhodiščih, na politiki nepopuščanja neoliberalnim popravkom s katerimi politične elite umirjajo nezadovoljstvo ljudstva.
Plan B za Evropo je plan socialistične prenove evropske družbe, graditve razredne ideje, ki naj delavstvo združi proti skupnemu nasprotniku - razredu finančne aristokracije. Volilna zmaga ali vstop v vladajočo koalicijo ne sme biti primarni cilj evropske levice, pač pa je to lahko le rezultat predhodne pridobitve večinskega volilnega telesa na temelju močne in široke frontno organizirane aktivistične mreže. Prevzem oblasti v posamezni državi je lahko uspešen le tedaj, ko volilna zmaga omogoča nadaljevanje radikalne politike socialistične prenove preko na novo osvojenih institucionalnih vzvodov in medijskega prostora. Evropska unija je pri tem lahko orodje za čezmejno sodelovanje in medsebojno pomoč med levimi družbenimi grupacijami in za nujno potrebno internacionalizacijo socialističnega gibanja.
Vendar pa v nobenem trenutku ne sme biti dvoma, da evropske integracije, ki slonijo na prostem pretoku kapitala iz revne Evrope v Evropo bogatih in tehničnih ovirah, ki hkrati preprečujejo prehod ljudem, niso integracije Evropejcev.
Integracije kapitala nimajo prostora v Evropi ljudi.
Puntarji, gibanje za aktivno državljanstvo
Facebook Google+ Twitter