Novice

Puntarji v letu 2016

objavljeno: 31. dec. 2016 09:07 avtor: Puntarji Slovenije   [ posodobljeno 31. dec. 2016 09:15 ]


Gibanje že četrto leto vztraja pri svojih usmeritvah, ki jih na kratko lahko strnemo v prizadevanju za socializem in neposredno demokracijo ter s tremi NE, ki odražajo katere pojave vidimo kot škodljive družbi in proti katerim se vsak član gibanja po svojih najboljših močeh upira. 
Trije NE predstavljajo: 
  • NE fašizmu, 
  • NE nacionalizmu in 
  • NE neoliberalizmu. 
Svoj program smo na lanski skupščini strnili v dokumentu Manifest za socializem in neposredno demokracijo, ki v uvodu pravi: 
"Prihaja doba streznitve. Še nikoli v zgodovini človeštva ni tako malo ljudi obvladovalo tako velikansko količino moči. Še nikoli posamezniki nismo bili v takšni meri nadzorovani in obvladovani kot danes. In še nikoli v zgodovini civilizacije, naša vrsta in naravno okolje nista bila tako zelo ogrožena kot sta ogrožena v moderni dobi. Obdobje prekomernega trošenja naravnih virov, brezobzirnega izkoriščanja soljudi in nebrzdane koncentracije kapitala ter z njim prehajanje pretežnega dela družbene in politične moči v roke peščice zemljanov, nas je privedlo do točke preloma. Obljuba neomejene rasti in potrošniškega obilja, s katero je neoliberalni kapitalizem omrežil hotenja milijard ljudi, je dokončno prelomljena. Vse več se nas zaveda, da če želimo obstati kot družba in kot vrsta, moramo narediti korenite spremembe v medsebojnih odnosih, v načinu gospodarjenja in v načinu odločanja o skupnih zadevah."

V manifestu smo zapisali naše videnje novega organiziranja delavskega razreda, njegovo sestavo, antagonizme s katerimi se spopada in v šestih točkah opredelili svojo vlogo znotraj te nove organiziranosti, ki kliče po brezrazredni družbi, družbi osebne svobode in skupne odgovornosti za življenje in obstoj slehernika kakor tudi sveta kot celote. Prva točka pravi: "Puntarji ne predstavljamo posebne stranke, politične ali družbene elite znotraj delavskega razreda. Puntarji ne zastopamo posebnih, od interesov delavskega razreda ločenih interesov. Puntarji ne postavljamo posebnih načel po katerih naj bi se ravnal delavski razred."

V naslednjih treh točkah osvetlimo 3xNE. V peti točki povemo, da smo civilna družbeno-politična sila, ki deluje znotraj in preko številnih organizacij s ciljem povezovanja v aktivno sodelovanje posameznic in posameznikov na področju razvoja, uvajanja in širjenja ideje socializma in neposredne demokracije in da delujemo na poenotenju idejnega boja delavskega razreda.

V šesti točki pa pozivamo k delovanju in sodelovanju, ne priznavamo defetizma človeka-stroja in brezvoljnosti človeka-potrošnika: "Cilji puntarjev niso namišljeni in nedosegljivi. Zagovarjamo konkretne ukrepe s katerimi se lahko družba na lokalni, državni in meddržavni ravni preoblikuje v smeri povezane, strpne, solidarne in sonaravne skupnosti. Predlagamo smernice družbene preobrazbe, ki dolgoročno vodijo v družbo brez sistematičnega, s strani države podprtega nasilja, brez zadolževanja, brez škodljivega tekmovanja in pehanja za profitom, brez prevladujoče delitve na gospodarje in služabnike."

V tretjem poglavju manifesta smo podali in obrazložili sedem programskih usmeritev:
  • Oblast ljudstvu skozi mehanizme ljudskega odločanja. 
  • Solidarnost je temelj človeške družbe. 
  • Delavci naj bodo deležniki v podjetjih in kmetje naj bodo gospodarji svoje zemlje. 
  • Kreativnost in samoudejanjanje posameznika kot jamstvo za uspešnost celotne družbe. 
  • Davčna politika mora temeljiti na progresivnosti in pravičnosti 
  • Nujnost povezovanja 
  • Pravosodje in organi odkrivanja ter pregona kaznivih dejanj so dolžni zavarovati družbo pred škodljivim delovanjem posameznikov in kriminalnih združb. 

Celotno besedilo manifesta je objavljeno na naši spletni strani www.puntarji.org.


Tudi letos smo se ob koncu leta člani gibanja zbrali na Skupščini puntarjev. Pregledali smo rezultate dela v preteklem letu in potrdili novo sestavo Zbora puntarjev. Člani Zbora puntarjev bomo kot najbolj aktiven del gibanja skrbeli za delovanje številnih delovnih skupin in povezave s sorodnimi organizacijami doma in po svetu.

V pregledu dela, ki smo ga opravili v tem letu, posebej izstopajo aktivnosti vezane na soorganizacijo protestov proti prodaji Luke Koper. Puntarji smo s tem nadgradili svoje prizadevanje za vzpodbujanje delavskega razreda k organiziranemu spopadu z vladajočim razredom. Delavcem, ki jih je propagandna mašinerija oblastnikov uspela depolitizirati, razdrobiti na gole tehnične podrazrede, kateri so se sposobni povezovati kvečjemu na temelju ozkih parcialnih interesov sindikalnih vodstvenih struktur, smo uspešno ponudili podporo organizirane civilne družbe, s tem pa upor iz tovarne preselili na ulice. Spoznali smo, da je to edini način delovanja, ki ima zmožnost, da delavce iz idejno neoblikovane strukture, ki se v hlastanju za višjimi mezdami grizejo okoli ideoloških razprtij in svojo kreativnost zapravljajo preko trendovske pop-kulture resničnostnih šovov in mega nakupovalnih središč, povzdigne v politično ozaveščeno družbeno silo, ki ne bo priznavala vsiljene hierarhije, navideznih avtoritet in nepravične razdelitve dobrin. Kapital je le mrtva farsa številk in brezvsebinskih papirjev, ki jih samopostavljeni nosilci kapitala izrabljajo, da lahko gospodarijo z našimi življenji. Delavci ustvarjamo, zato imamo pravico do odločanja.

Med najpomembnejše aktivnosti tega leta štejemo sodelovanje pri organizaciji proslave ob dnevu priključitve Primorske matični domovini. S tem smo izpolnili našo zavezo iz Tolmina in dokazali, da lahko ob pomoči lokalnih občinskih struktur enako ali še bolj uspešno prireditev izpeljemo povsem brez udeležbe govornikov iz vodilnih političnih struktur. Politične stranke so odgovorile na način, da so preko svojih klientov v civilni družbi močno povečale prisotnost strankarskih veljakov na drugih prireditvah, kjer se je v strahu pred nestrinjanjem občinstva z njihovimi nastopi, povečalo tudi policijsko varstvo. Imperij zla vrača udarec, a ljudje se vseeno prebujajo. Puntarski duh iz Tolmina se širi med ljudmi. 

Omeniti velja naše tradicionalne prireditve, kot sta Grahovo in Sabotin. V Grahovem se ob obletnici napada sil osi na Jugoslavijo spomnimo vseh žrtev druge svetovne vojne in hkrati opozorimo na nezakonito postavljanje spomenikov in neprimernost obeleževanja izdajalcev in zločincev kot žrtev ali celo kot junakov. Gre za poskus vladajočega razreda, da skozi potvarjanje zgodovine dodatno razdeli in med seboj spre delavski razred. Zgodovina je za nas učiteljica, poskušamo jo razumeti in uporabiti v sedanjosti, za prihodnost. Zato smo pred leti Sekciji Maj45 pomagali obnoviti napis TITO na Sabotinu in skupaj z vsemi primorskimi domoljubi ter ostalimi antifašisti nadaljujemo tradicijo prižiganja bakel v spomin na zmago nad nacifašizmom. 


Kot organizatorji, soorganizatorji ali udeleženci smo tudi v tem letu sodelovali na številnih protestih, dogodkih vezanih nanje in prireditvah.

Pred nami so veliki izzivi. Zavedamo se, da kapitalizem umira. Nebrzdana rast navideznega kapitala, je dokončno razslojila prebivalstvo sveta do te mere, da niti družba niti okolje tega ne zmore prenašati. Vojne, ki postajajo vse hujše in vse bolj uničevalne, so posledica boja za prevlado nad naravnimi viri. Ne bojujejo se ljudstva drugo proti drugemu, pač pa gre za agresijo finančne aristokracije proti ljudstvom vsega sveta. Bolj kot se poglablja kriza, bolj se dviguje tudi zavest ljudi, da je potrebno nekaj storiti. Kot v vseh dosedanjih družbenih krizah, se ljudje zatekajo k religiji, spiritualizmu in novim, všečnim, pogosto instant idejam družbene prenove. Prevladujoča religija sodobnega sveta je potrošništvo. Pohlep je njeno gonilo, trgovski centri so njene katedrale. Na dnu so dehumanizirane množice brezpravnih, nevidnih delavcev, vmes zasvojeni, brezvoljni in brezciljni ter vse ožji sloji delavcev, ki zase mislijo, da so srednji razred, ne zavedajo pa se, da je neskončno bolj verjetno, da bodo že jutri zdrsnili na dno kot pa, da bodo kadarkoli prišli v krog bogatih, kot jim ga slika sodobni medijski panoptikum. Prav na vrhu pa stojijo finančni centri moči, oblastniki, ki so se uspešno organizirali v razred finančne aristokracije. Stisko ljudi v odsotnosti humanizma, pravice, etike in morale v političnem prostoru, izkorišča skrajna desnica, ki strah delavstva, ki je bil v času vzpona neoliberalizma izdan in zapuščen s strani politične levice, skozi jezo in sovraštvo usmerja proti drugim skupinam delavcev: proti brezposelnim, beguncem, etničnim skupinam... Slovenski delavec nasprotuje delavcu, ki prihaja iz vojnih področij Sirije ali iz ekonomsko opustošenih področij Afrike, hkrati pa avstrijski delavec kot vsiljivca vidi prav tega istega slovenskega delavca, ki ga prikazuje kot sicer prijaznega, a ne preveč pridnega in ne preveč pametnega "Kekca", ki da ogroža domač način življenja in domače ženske. Najsi gre za parodijo ali ne, v tem stereotipu se skrivajo isti strahovi, kot jih desnica izrablja za vzpodbujanje sovraštva proti tistim, ki jih uvršča v kategoriji "drugi" in "drugačni". Kdo je tu Kekec, bi se moral vprašati vsak, ki ga je strah svojega tovariša, svoje tovarišice.
Le skupaj, delavke in delavci vsega sveta, lahko ustvarimo boljši svet. Nas je 99,9%. Njih je le nekaj tisoč. Mi hodimo po naši zemlji, dihamo naš zrak, pijemo našo vodo in ustvarjamo s svojimi rokami. Oni imajo le številke zapisane v dokumentih, ki v resnici ne predstavljajo ničesar in so plod sprevržene domišljije. Na vrvici nas držijo z navideznimi dolgovi, ki so jih ustvarili sami, ki ne veljajo nič, ki nikoli niso bili in nikoli ne bodo postali realnost. Ker so bili vsi dolgovi sveta ustvarjeni iz nič, jih je nemogoče kadarkoli povrniti. So pa njihovo edino orožje in dokler vanje verjamemo, tudi njihovo najmočnejše orožje.

Nobena reforma ne more spremeniti sveta na bolje. Spremeni ga lahko le revolucija.Puntarji, gibanje za aktivno državljanstvo
Facebook Google+ Twitter

Izšla je nova številka Rdečega vetra

objavljeno: 6. nov. 2016 07:02 avtor: Puntarji Slovenije   [ posodobljeno 6. nov. 2016 07:07 ]

Rdeči veter - oktober 2016
Nekaj poudarkov iz te številke:

Alberto Avgustinčič, Nekdo, ki postaja kaj


Janez Muhvič, Osamosvojitev pa taka
Berite Rdeči veter,

PriPUNTaj SE!

Facebook Google+ Twitter

Kje se konča pieteta in začne nova krivica?

objavljeno: 4. okt. 2016 12:50 avtor: Puntarji Slovenije   [ posodobljeno 4. okt. 2016 12:57 ]

'Slava junakom' je pisalo na vencih v čast posmrtnim ostankom iz Hude jame.
Pred
sednik 'vseh' Slovencev Borut Pahor in ministrica Anja Kopač Mrak sta v znamenju tega posvetila počastila umrle.


In kdo so bili ti junaki? Po mnenju večine zgodovinarjev, kosti pripadajo Ustašem in tistim, ki so se skupaj z njimi umikali proti Avstriji. Tistim Ustašem, ki so 'junaško' pomorili na tisoče Hrvatov, Srbov, Slovencev in drugih dejansko nedolžnih ljudi. Med njimi ogromno otrok, žensk, celo 6 katoliških duhovnikov, ki so bili dovolj pogumni, da so se uprli fašističnemu divjanju. 

Taborišče Jesenovac je celo med Nemci veljalo za eno najbolj krutih in 'učinkovitih' tovarn smrti.
Za Boruta Pahorja, Anjo Kopač Mrak in falango politikantov, so bili ti Ustaši junaki. Za nas so krvniki in zločinci.
Junaki pa so bili kvečjemu njihove žrtve, zagotovo pa tisti, ki so se jim uprli in jih premagali ter s tem nam dali življenje.

In ne, ne gre za spodrsljaj, kot ni šlo za spodrsljaj, ko je predsednik Pahor počastil postroj paravojaške Janševe enote ob sliki, s katere je Hojs pred tem odstranil rdeče zvezde, ki so jih nosili pripadniki originalnega postroja. In kot ni slučaj, da v Grahovem, v posmeh celotnemu svetu, stoji spomenik, kjer je enota domobrancev, ki je delovala v sklopu zločinske SS, poimenovana kot slovenska vojska.


Sprava je bila že davno dosežena, sedaj pa Borut Pahor in ostali politikanti skrunijo spomin na žrtve teh svojih 'junakov' in kličejo k uporu njihove potomce. To ni sprava, to je ponižanje človečnosti in zanikanje zgodovinske resnice.Pravi junaki ležijo v neoznačenih grobovih sredi gozdov, njihov pepel pokriva tla nacističnih taborišč smrti in njihova kri gnoji zemljo, kjer so nekoč divjale fašistične horde.Preklet bodi izdajalec domovine!Facebook Google+ Twitter

Žerjavisti Luke Koper - Sporočilo za javnost

objavljeno: 26. sep. 2016 12:06 avtor: Puntarji Slovenije   [ posodobljeno 26. sep. 2016 12:14 ]

Koper, 25. 9. 2016


Objava SŽPD:


CERAR SE JE SPUSTIL NA NIVO NAJNIŽJIH POLITIKANTSKIH SPREVRŽENCEV

Potem, ko je podmizno kupil podporo SD in DeSUS, ki sta v vsej svoji mizernosti, bodisi zaradi strahu, da naslednjič ne bosta prestopila parlamentarnega pragu, bodisi zaradi prekupčevanja z nič-cela-nič-nekaj procentov navideznega izboljšanja življenjskega standarda obubožanih upokojencev, nemoralno zvito in skrajno preračunljivo rešila neministra Gašperšiča pred interpelacijo, se je Cerar na polno lotil nadaljnje razgradnje in uničevanja Luke Koper, d. d., enega najboljših podjetij, ki ga premoremo država Slovenija in s tem mi, državljani in prebivalci. A vendar nismo toliko naivni, da bi verjeli v zamero Židana in Erjavca glede navideznega obtoževanja, da sta kolaborirala z neznanimi osebami ob obisku Luke, ki se, ob spontani blokadi Luke, sploh ni zgodil. Luko so spomladi in zgodaj poleti, pred julijsko blokado, obiskale delegacije vseh parlamentarnih strank razen SDS-a, ki pa ima na svoji grbi že sam polno masla iz obdobja Časarja in Babiča.


Seveda ne gre za obtoževanje koalicijskih partnerjev, to je le predstava za javnost. V resnici gre za še en manipulativni delček v obtoževalnem mozaiku, ki ga Cerar s svojimi pomočniki sestavlja, da bi upravičil menjavo Uprave Luke Koper. Pred nekaj dnevi je v intervijuju za nacionalko podal zelo podobno izjavo o nezakonitosti spontanega upora delavcev, ter že vsaj enajstič obtožil Upravo, da v času spontane blokade ni naredila nič, da bi se vzpostavilo običajno, tekoče delovanje pristanišča. Seveda je resnica nasprotna, s tem dejanjem pa je tudi povozil retoriko sprave iz obdobja po zaključku spontane blokade, ko je vendarle prisluhnil zahtevam delavcev in njihove predstavnike povabil na spravni sestanek. Spomnimo, da je takrat obljubil maksimalno sodelovanje vlade s podjetjem v korist potreb Luke Koper (obljube so bile zapisane, nekaj dni pred interpelacijo neministra Gašperšiča sta jih ponovno javno objavila luški Svet delavcev in Civilna fronta Vstala Primorska – Vstani Slovenija). Spomnimo tudi, da je Cerar takrat (očitno le) zaigral zelo resnega skrbnika Luke Koper - kar bi tudi zares moral biti - in se zavezal, da bo septembra Svetu delavcev, torej vsem zaposlenim in tudi javnosti, sporočil zakaj se gradnja 2. tira prelaga v nedogled in zakaj Luka Koper že toliko časa ne dobi najpomembnejših soglasij oz. dovoljenj za prepotrebno širjenje in izgradnjo novih kapacitet. Naravnost absurdno pri tem je, da ravno država kot večinski lastnik zahteva razvoj Luke z ambiciozno zastavljeno strategijo, hkrati pa jo s takimi nedejanji prav sama zavira.
Skrajno škodljivi nameni razkosanja koncesijskega območja ter samozaverovana užaljenost in nadutost samonamišljene nadvladne elite nad "običajnimi" ljudmi, botrujejo nezaslišanemu napadu na eno najpomembnejših slovenskih podjetij, Luko Koper, d. d., na njeno trenutno vodstvo, zaposlene in Primorsko, ki komaj plava nad površjem temačnih voda socialnega minimuma tudi po zaslugi tega podjetja, še edinega produktivnega in solidno stoječega v slovenskem Primorju.

V Cerarju so volivci prepoznali edini up za boljšo prihodnost, pa ne zato, ker bi se že sam predhodno izkazal kot odločen in suveren politični vodja, ampak zaradi brezizhodnega položaja, ki je volivce pred zadnjimi volitvami vedno znova silil v izbiro najmanjšega zla. Kdo bi pričakoval, da bo tako hitro podlegel zakrinkanim organiziranim bandam, ki sistematično ropajo vse imetje naše mlade države, nekoč velikega balkanskega upa, klicanega ¨Mala Švica¨. Podlegel je amaterski politični nevednež brez dneva praktičnih življenjskih izkušenj, birokratski pisarniški molj, mehko ubogljiv in samovšečni lepobesednež, ki si je naskok na politični tron, v imenu in za ugled pravniške stroke, utiral tudi z javno podporo pravici do protesta in nepokorščine. Zdaj kot oblastnik takšno dejanje označuje za protizakonito divjanje peščice delavcev. Seveda je ob tem pozabil na 1.600 zaposlenih, njihovih družin in podpornikov, ki so se na nedeljskem zboru, 3. julija 2016, na tretji dan spontane blokade, podpisali kot spontani protestniki v bran Luke Koper, torej peščica!
Ali res misli, da smo prebivalci in mnogi med nami tudi njegovi nesrečni volivci, tako retardirani, da bo vsak dan v javnost prihajal z diametralno različno resnico in, da mu bo to na koncu, ko bodo kosile menjave, odpovedi, razkosanje in uničenje, šlo skozi kot upravičena menjava Uprave Luke Koper?

Cerar, ne nasedaj birokratski bedi nečloveškega zla v DRI, SDH, Modri zavarovalnici, sekretarijatih, ministrstvih in ostalih državnih pisarnah, kjer se kujejo najbolj črni scenariji za naše prebivalce. Zgodovina te ne bo pozabila, naši otroci te ne bodo pozabili, tvoja lastna vest pa te bo preganjala do smrti.

Luka Koper, d. d., je eno najboljših podjetij v merilih poslovanja, razvoja in perspektive, z zelo nizko ravnjo koruptivnosti (če sploh obstaja), ni podvržena izčrpavanju denarja in ostalim nečednostim iz kategorije gospodarskega kriminala. Če ni tako, zakaj so potem vse stranke z izjemo Združene levice, na tak ali podoben način proti Luki Koper? Razen če vse te stranke zgodovinsko veljajo za poštene, napredne, konstruktivne, družbeno odgovorne, moralne, etične, nekoruptivne, socialno ozaveščene in tako naprej, na drugi strani pa smo mi, delavci, roparji podjetij, ki kanaliziramo milijarde v davčne oaze. Odgovor je seveda jasen: seznam atributov iz prejšnjega stavka je sestavljen prav na nasprotjih realnih značilnosti političnih strank naše scene.

Še naša obljuba! Cerar in ostala klika: v Luki Koper, Kopru, na Obali in na Primorskem si bomo prizadevali, da vam ne bo uspelo uničiti tega, kar smo sami zgradili, kar sedaj imamo in kar je še skoraj edino preostalo, a je tudi temelj naše prihodnosti, osnova na kateri bomo gradili našo delavsko vest, samozavest in podobo.


Prevedi si: Krepat, ma ne molat!

Facebook Google+ Twitter

Berite Rdeči Veter - tokrat o uporu delavcev v Luki Koper

objavljeno: 10. jul. 2016 13:26 avtor: Puntarji Slovenije   [ posodobljeno 8. avg. 2016 12:15 ]


Tokrat objavljamo celotno številko Rdečega vetra 

Ta številka Rdečega vetra je posvetilo »novemu vetru«, luškim delavcem, Kopru in vsem, ki smo se udeležili vseh treh protestov. Vsi udeleženci smo se odgovorno uprli politični vodilni eliti in s tem jasno pokazali, da se ne strinjamo z njenimi odločitvami. Ni se zgodila ulica, ni šlo za barbarsko razgrajanje peščice nezadovoljnežev. Ne, zgodil se je upor Primorcev, ki Luke ne dajo, zgodil se je upor na tisoče Slovencev, ki se ne strinjamo z načinom vodenja države, z razprodajo premoženja, s političnim sistemom, ki nas siromaši in zasužnjuje.

Časopis izhaja vsaka dva meseca (6 krat na leto). Plačilo je lahko:

1. za izvod  3 Eur

2. polletna  naročnina 9 Eur   

3. celoletna naročnina 18 Eur 

Izpolnite naročilnico, ki je pripeta spodaj in jo pošljite na naslov uredništva:

Lojze Podobnik, Gorenje Vrhpolje 26, 8310 Šentjernej,

svilan.lojze@siol.net, tel. 041 471 306                                               

Plačilo na  TRR:  SI56 6100 0000 3060 891

-        Naslov: KPD Komunist, Hrib 16, 8344 Vinica
-        Koda namena: OTHR – plačilo za Rdeči veter
-        Referenca: SI 99Facebook Google+ Twitter

Izšla je nova številka Rdečega vetra

objavljeno: 10. jul. 2016 13:26 avtor: Puntarji Slovenije   [ posodobljeno 10. jul. 2016 13:34 ]

http://www.puntarji.org/rdeci-veter---glasilo/rdeci-veter---junij-2016
Nekaj vsebin je objavljenih tudi na naši strani. 
Več preberite v Rdečem vetru.


Časopis izhaja vsaka dva meseca (6 krat na leto). Plačilo je lahko:

1. za izvod  3 Eur  

2. polletna  naročnina 9 Eur   
3. celoletna naročnina 18 Eur 

Izpolnite naročilnico, ki je pripeta spodaj in jo pošljite na naslov uredništva:

Lojze Podobnik, Gorenje Vrhpolje 26, 8310 Šentjernej,

svilan.lojze@siol.net, tel. 041 471 306                                               

Plačilo na  TRR:  SI56 6100 0000 3060 891

-        Naslov: KPD Komunist, Hrib 16, 8344 Vinica
-        Koda namena: OTHR – plačilo za Rdeči veter
-        Referenca: SI 99


Facebook Google+ Twitter

NAJAVA POSEBNE ŠTEVILKE RDEČEGA VETRA - NAROČI SE

V prihodnjem mesecu bo izšla izredna številka posvečena Luki Koper. 
V njej bodo objavljeni najbolj zanimivi govori z vseh treh protestov, komentarji, razmišljanja udeležencev.

Civilna fronta - Izjava za javnost

objavljeno: 29. jun. 2016 13:36 avtor: Puntarji Slovenije   [ posodobljeno 29. jun. 2016 13:39 ]

V Civilni fronti Vstala Primorska - Vstani Slovenija poročanje in komentiranje nekaterih medijev ter komentiranje nekaterih drugih vpletenih doživljamo kot pritiske, namerno zavajanje in manipuliranje.


V vnaprej posneti oddaji Pop TV-ja 24UR, predvajani na dan protesta ob 22:30, je infrastrukturni minister Peter Gašperšič izkoristil izjavo predstavnika fronte Mladena Jovičiča, ki ministra obtožuje zavajanja javnosti češ, da Luka Koper zavrača sodelovanje. Jovičič, sicer član Sindikata žerjavistov pomorskih dejavnosti, je namreč v izogib manipulacijam glede vseh podatkov, soglasij in dovoljenj, ki jih Luka potrebuje za širitev in razvoj, pogodb in korespondenc predlagal razgrnitev le-teh v javnem soočenju, saj bi tako nedvomno ugotovili čigava resnica je prava. Minister se do predloga ni opredelil, je pa izrazil, da je po njegovem mnenju spor zglajen, da so tako ustvarjeni vsi pogoji za sodelovanje in da sta ministrstvo in Luka na istem bregu. Od navedenega seveda nič ne drži: Luka je vedno bila pripravljena na pogovore, ves čas se je ustrezno odzivala na zahteve in potrebe ministrstva, na drugi strani pa so bili zahteve in predlogi Luke ves čas ignorirani in zavračani. Zaradi nesprejemljivega manipuliranja, predvsem pa nesposobnega vodenja svojega resorja tudi v zvezi z vsemi zapleti pri prepotrebnem 2. tiru med Divačo in Koprom je razrešitev ministra nujna.


28. 6. 2016 je bila v Kopru na protestu "Slovenija je naša država in Luka Koper je v naši državi" izražena in neposredno v francoščino prevedena podpora francoskim delavcem, ki se že več kot tri mesece borijo na ulicah proti krčenju delavskih pravic, v programu pa se nismo dotikali nedavnega referenduma o izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije kot navaja npr. Siol.net.


V Odmevih je voditeljica Rosvita Pesek predstavnika fronte Petra Majcna, sicer predsednika Konfederacije sindikatov KS 90, opomnila, da zahteve civilne fronte ne kličejo po umirjanju okoliščin, spomnila pa je tudi na nastop drugega predstavnika fronte Mladena Jovičiča v oddaji Tarča z naslovom "Luka Koper, novo vladno lomastenje?". V njem je Jovičič predstavnikom oblasti v imenu fronte povedal, da bodo pogovori od sedaj dalje potekali pod pogoji fronte in oblastnike povabil na včerajšnji protest. Prepričani smo, da smo kot predstavniki 99 % bili preveč vljudni in prevečkrat nemo ali zgolj z godrnjanjem opazovali lomastenje vsakokratne oblasti in strank po državnih in javnih podjetjih, plenjenje skupnega premoženja in prodajo le-tega, mnogokrat pod vsakršno razumno ceno. Tuji lobisti v slovenskih podjetjih prepoznavajo potencial, ki ga domača t. i. elita ni sposobna upravljati, zato tudi pod mizo prodaja tisto, kar so ustvarjale predhodne, pa tudi sedanja generacija, v zameno za provizijo in rente, ki seveda pristanejo v žepih kolaborantov - tako poimenovanje si namreč zaslužijo tisti, ki se uklanjajo tujemu oz. kateremukoli kapitalu. Opozarjamo, da je državno premoženje last vseh nas in da je oblast z njim pooblaščena le upravljati, ne pa ga tudi prodajati!


Ravno tako se ne strinjamo z izjavami izvršnega sekretarja Društva Mali delničarji Slovenije Grege Tekavca, da so plače zaposlenih v Luki Koper previsoke in da je delavsko soupravljanje nekaj, kar ne pripomore k razvoju in rasti podjetja. Smatramo, da je namen spotikanja ob standard zaposlenih v Luki, za katerega so se in se vedno znova borijo, zelo nizkoten, saj želi le zanetiti ljubosumje in spor med delavstvom, med »prekerci« in zaposlenimi, med brezposelnimi in zaposlenimi, med dostojno plačanimi in izkoriščanimi. Plačila zaposlenih v Luki Koper morajo postati standard, ne pa biti obravnavana kot privilegij. Dodajamo, da podatki o plačah, ki jih navaja predstavnik malih delničarjev, niso verodostojni, ampak bistveno pretirani.


Delavska participacija je v modernih gospodarstvih uveljavljena kot ekonomska demokracija, ki delavce prepoznava kot najpomembnejše deležnike v podjetju. Strokovne analize vrednosti podjetij ugotavljajo, da t. i. človeški kapital precej presega vrednost finančnega in predmetnega kapitala, torej vložka lastnikov v obliki denarja in materiala. Mnenje o neustreznosti in nepotrebnosti delavskega soodločanja sodi v neke druge čase, ne pa v razvito družbo.


Civilna fronta VSTALA PRIMORSKA – VSTANI SLOVENIJA


Facebook Google+ Twitter

Podjetja delavcem! Oblast ljudem! Svobodo vsem!

objavljeno: 29. jun. 2016 13:25 avtor: Puntarji Slovenije   [ posodobljeno 29. jun. 2016 14:09 ]

Facebook Google+ Twitter
Vstala Primorska - Vstani Slovenija, Koper, 28.6.2016
besedilo govora, ki ga je v imenu gibanja Puntarji povedala Špela Peršl Mlakar   Kje tiči razlog, da smo danes tukaj v tako velikem številu in tako borbeno razpoloženi?

V tem, da se v vsakem od nas ponovno prebuja Puntar, ki mu ni vseeno kaj se dogaja s svetom okoli nas. To, da smo danes tukaj in da nas je toliko priča, da v ljudeh obstaja želja po drugačnem sistemu, po drugačnih odnosih. Vsem nam je skupno, da ne želimo nadaljevati pod pogoji, ki nam jih narekujejo.

Zakaj pritiski po zamenjavi neposlušnih ljudi? Zakaj pritiski po prodaji naših podjetij? 

Kdo si pravzaprav želi prodajati skupno premoženje? 
Si morda tega želimo mi?

Ne! Mi si ne želimo postati hlapci v službi tujih kapitalistov. Ne želimo si biti hlapci v službi katerihkoli kapitalistov.

Želimo prevzeti vlogo odgovornih delavcev, saj s svojim delom dan za dnem dokazujemo, da znamo, zmoremo in hočemo.

A zgolj pritajeno preklinjanje v kotu vaške gostilne ne more biti dovolj. Treba se je dvigniti in prevzeti odgovornost za dogajanje tako v podjetjih kot v celotni družbi.

Zgolj sklonjenih glav prejemati vse bolj mizerno mezdo, ne bo prineslo spremembe na bolje. Odpraviti je potrebno podreditev ljudi delitvi dela in predvsem je potrebno prenehati verjeti, da je v kapitalizmu moč živeti bolje.

Danes tukaj, na Titovem trgu, poteka pomembna bitka.
Dokazali smo sebi in drugim, da znamo stopiti skupaj. Da v naš še tli iskra borbe. Danes tukaj, na tem trgu, sestavljamo fronto, ki je šele začela svojo pot. Luka Koper je le češnja na torti tranzicije v kateri sta se tako tranzicijska levica kot desnica polastili nekoč skupnega premoženja. Zaradi profita so uničili naše gospodarstvo pri čemer so obogateli vsi, razen delovni ljudje! Ne gre le za interese Luke Koper ampak za interese celotne družbe.

Ne bojimo se Jazbeca, Cerarja, niti tistih, ki stojijo v ozadju in si zaradi naše nepripravljenosti na spopad prilaščajo vse kar v resnici in po pravici pripada ljudem.

Ne pozabimo: PRAVICE SO IZBORJENE, NE PODELJENE.

Vse te ljudi pozivamo, naj prenehajo dokler je še čas, ker mi se nimamo namena predati. Kar nam jemljete, bomo vzeli nazaj.

Politika vladajočih elit je neučinkovita in škodljiva.
Čas je za delavsko soupravljanje!
Čas je za neposredno demokracijo!

Luka Koper je povod za samoorganizacijo delavskega razreda, ki se mora upreti in prevzeti pobudo.

Podjetja delavcem! Oblast ljudem! Svobodo vsem!

Video YouTube
»VSTALA PRIMORSKA - VSTANI SLOVENIJA«

objavljeno: 22. jun. 2016 06:44 avtor: Puntarji Slovenije   [ posodobljeno 22. jun. 2016 06:46 ]

Spoštovani,

primorsko in slovensko javnost obveščamo, da se je dne 21. 6. 2016 ustanovila civilna fronta
»VSTALA PRIMORSKA - VSTANI SLOVENIJA« z namenom upreti se dokončnemu uničenju slovenskega gospodarstva. Fronto tvori več enako mislečih organizacij in iniciativ Primorske ter širše regije.

Sprožilec ustanovitve fronte je napovedana menjava nadzornikov v Luki Koper, ki nedvomno vodi v prodajo podjetja. To bi bil eden zadnjih žebljev v krsto primorskega gospodarstva.


Civilna fronta Vladi in SDH sporoča:
Kot smo zaustavili privatizacijo Telekoma, tako bomo preprečili tudi prodajo Luke Koper.

V nadaljevanju v napovedniku protesta, ki bo 28.6.2016 pred Luko Koper, sledi:

Besedilno polje

Prestopili ste mejo. Izvoljeni ste od državljanov. Vas ne vodi razum ampak denar. Vas ne vodi poštenost, ker je sami niste zmožni. Vas ne vodi integriteta, ker jo uničujete. Vas ne vodi morala in etika, ker ste slepi v kakršnih koli humanih vrednotah.
Prave vrednote bomo pokazali 28.6.2016 ob 17h v Luki Koper. Stopili bomo skupaj in jo zaščitili. Našo posest, našo infrastukturo, naša delovna mesta, naše prijatelje, državljane in družine, ki so gradile to Luko. Luka Koper je simbol vseh, ki z njo žive in bodo z njo do konca življenja.
Sami ste se prodali, nas in kar je našega ne boste. Od sedaj naprej vam prepovedujemo prodajati Slovenska, državna podjetja. Vsako nadaljno prodajo bomo preganjali. Pa ne po sprevrženih zakonih in nefunkcionalni zakonodaji. Preganjali vas bomo državljani.

Mi smo narod junakov ne pa veljakov. Ne boste več izločali in teptali malega človeka, ker vas bomo zrušili, kot ste vi rušili vse do Luke Koper.
Seveda vam pa čestitam na pogumnemu dejanju, ker ste nas zbudili. Luka Koper bo nov simbol Slovenije. To kar se bo zgodilo v torek na Primorskem, bo odmevalo v sedanjosti, preteklosti in prihodnosti.


www.facebook.com/events/297391620600185/?active_tab=posts
Evropski parlament zavrnil Zverovo pobudo za spominsko obeležje beli gardi

objavljeno: 19. jun. 2016 12:40 avtor: Puntarji Slovenije   [ posodobljeno 19. jun. 2016 12:52 ]

Bruselj, 17. junija - Predsednik Evropskega parlamenta Martin Schulz je zavrnil pobudo evropskega poslanca Milana Zvera, da bi v prostorih parlamenta postavili spominsko obeležje pripadnikom bele garde, ki so bili ubiti po drugi svetovni vojni. Schulz je pobudo uradno zavrnil zaradi nasprotovanja iz Slovenije.

Dejansko pa si Evropski parlament ne more privoščiti postavljanja spominskih obeležij pripadnikom paravojaške enote pod poveljstvom nemškega generala Erwina Rosenerja, ki je bil v Nuremberških procesih obsojen na smrt zaradi zločinov storjenih v Sloveniji. Te zločine so izvajali pripadniki slovenskega domobranstva, ki so kot paravojaška milica delovali v sestavi zločinske organizacije SS in jim je bila zato s strani zaveznikov odvzeta pravica, da se jih obravnava kot pripadnike redne vojske.

Tako Rosenerja kot zajete domobrance so zavezniki takoj po vojni vrnili v tedanjo Jugoslavijo, kjer so bili za svoje zločine kaznovani.

Medtem, ko slovenska politika miži ob postavitvi spomenika zločinski paravojaški organizaciji v Grahovem, se v Evropskem parlamentu zavedajo, kdo je bil na strani nacifašističnih sil in kdo na strani zaveznikov. V Sloveniji se po letu 1941 ni zgodila državljanska vojna, kot nas danes poskušajo prepričati politiki, pač pa se je slovenski narod boril za preživetje in partizanske enote so se junaško spopadle z veliko močnejšim vojaškim strojem treh nacifašističnih držav, ki so okupirale območje današnje Slovenije. Žal so se morale spopasti tudi z domačimi izdajalci, ki jih je za boj opremila in usposobila najbolj mračna organizacija v zgodovini Evrope.

Slovenski partizani so se v sestavu jugoslovanskih partizanskih enot uvrstili na seznam zavezniških sil na čelu z Britanci, Francozi, Kitajci, Sovjetsko zvezo in ZDA. Belogardisti, MVAC in ostale paravojaške enote pa na seznam izdajalcev in zločincev.

Facebook Google+ Twitter1-10 of 63