MANIFEST MLADIH

objavljeno: 22. jun. 2015 01:50 avtor: Puntarji Slovenije   [ posodobljeno 22. jun. 2015 01:50 ]

Manifest


Smo mladi sveta, ki si danes na Srečanju vrha družbenih skupin EU-CELAC utiramo pot vstaje, da bi tako oblikovali platformo, kjer bomo prepoznani vsi – delavke in delavci, intelektualke in intelektualci, študentke in študentje, umetnice in umetniki, vsi ki izhajamo iz načel revolucionarne levice, kot so solidarnost, internacionalizem, integriteta in ljubezen, kot gonilne sile spremembe prevladujočega kapitalističnega sistema, prežečega na suverenost narodov. Zahtevamo nevmešavanje tujih držav na ozemlje Amerike in Evrope.

Smo hčere in sinovi Matere Zemlje – Pacha Mame, ki danes v duhu feminizma in eko-socializma delamo revolucijo za XXI. stoletje. Smo za solidaren internacionalizem, proti fašizmu, proti patriarhatu ter proti kolonizaciji narodov in znanj. 

Verjamemo v raznovrstnost, ter v drugačne, mejne misli. Zato smo se zbrali 11. In 12. junija 2015 tu v Bruslju, Belgiji.
To ni krik v prazno. Verjamemo v revolucijo na mikro in na makro ravni, zvenečo v sozvočju vseh razlik v skupnem boju. Tu smo, ker sledimo skupnemu interesu naših narodov. Prihajamo iz različnih koncev sveta: iz periferij, iz centrov, iz paralelnih svetov, da bi tu in zdaj oblikovali ta manfest, ki nikakor ne predstavlja naše zadnje besede.

Zavzemamo se za:
 • Ustanovitev komisije za človekove pravice v Latinski Ameriki.
 • Uveljavljanje pravic migrantov in pravice do prostega gibanja.
 • Obsodbo etnične diskriminacije, še posebno mladih afriških korenin in mladih z ruralnih območji.
 • Zahtevo, da vse države podpišejo sporazum Združenih narodov o pravicah delavk in delavcev migrantov ter njihovih družin.
 • Spodbujanje pravice ženst, pravice LGBTIQ skupnosti.
 • Obsodbo in zaustavitev nasilja nad ženskami, femicida, politične izključenosti žensk, manjših pravic do dedovanja ozemlja, ter neenakosti plačila za enako delo.
 • Spodbujanje in varovanje nedotakljivost telesa, pravico do prostovoljne brezplačne in varne prekinitve nosečnosti, do prostega dostopa do brezplačne kontracepcije. Zahtevamo spolno vzgojo, ki ni zgolj po meri hetroseksualnosti.
 • Boj za intersekcionalnost javnih politik znotraj naših držav.
 • Obsodbo in boj proti kršenju mednarodnega prava, proti ilegalnem zavzetju Palestine, Zahodne Sahare, proti blokadi Kube, proti uporabi Guantanama in proti sankcijam ZDA proti Venezueli.
 • Boj za vrnitev ozemlja kmetom in staroselskim ljudstvom. Pravico do pridelave hrane, ki ni gensko modificirana s strani multinacionalk.
 • Boj proti izkoriščanju zemeljskih bogastev in izgonu staroselskega prebivalstva, kar se dogaja povsod po svetu.
 • Krepitev mladine iz ruralnih okolij na področju zdravja in ekologije. Ustvariti prostor dialoga med urbanim in ruralnim okoljem.
 • Braniti pravice manjšin tako entničnih kot jezikovnih v Ameriki in v Evropi.
 • Spodbujati mednarodno solidarnost z Latinsko Ameriko, z južno in vzhodno Evropo ter vsemi narodi, ki se zavzemajo za spremembe in mir.
 • Ohranitev ter spodbujanje suverenosti na področju tehnologije za neodvisnost od kapitalističnih držav.
 • Zavračanje vojaške in policijske (varnostna telesa) represije družbe in političnih zapornikov.
 • Boj proti organizirani kriminalizaciji mladine.
 • Zahteva po izpustitvi naših baskovskih tovarišev in tovarišic, ki so se znašli za zapahi in so kriminalizirani.
 • Priznanje opresije NATA, IMF in EU ter odpor in boj proti njej.
 • Boj za zmanjšanje vlaganja kapitala v vojaške zadeve in njegovo preusmeritev v kulturo in izobraževanje.
 • Odprtje varnih prostorov za mlade s posebnimi potrebami
 • Varovanje okolja, varovanje Matere Zemlje, Pacha Mame.
 • Zagotovitev prehrambene suverenosti za celotno ljudstvo sveta.
 • Spodbujanje eko-socializma.
 • Spodbujanje odprtega prostora namenjenega izobraževanju, izmenjavi vedenj in znanj med mladimi.
 • Ohraniti participativno demokracijo ljudske oblasti in skupne države.
 • Boj za pravico do kvalitetnega, javnega in brezplačnega izobraževanja
 • Boj proti privatizaciji izobraževanja
 • Sprememba fevdalnega sistema univerze ter za njeno demokratizacijo
 • Boj za mednarodno priznanje diplom in drugih spričeval posebno iz Latinske Amerike in Afrike.
 • Spodbujanje študija s področja znanosti in tehnologije, ki lahko pripomore k rešitvi socialnih problemov v naših državah.
 • Boj proti brezposelnosti in prekarnemu delu mladih.
 • Spodbujanje solidarnega skupnostnega in zadružnega načina organizacije dela.
 • Spodbujanje feminističnega gospodarstva
 • Boj za univerzalno pravico do zdravstva brez diskriminacije na podlagi socialnega razreda, spola, spolne usmerjenosti ali nacionalnosti
 • Boj z bojkotom farmacevtskih združb ter ozaveščanje javnosti o njihovih perverznih raziskovalnih metodah, ki na noben način ne jemljejo v obzir človeka.
 • Boj proti multi in transnacionalnim združbam
 • Sankcioniranje gospodarske vojne proti Venezueli
 • Boj proti tako imenovanemu zelenemu kapitalizmu
 • Boj proti privatizaciji in zavzemanje za to, da bi bila skupnostna in zadružna produkcija nadzorovana s strani države.
 • Boj proti pogojem, ki jih postavlja EEA
 • Revizijo notranjega in zunanjega dolga v Evropi in Latinski Ameriki
 • Ohranjanje tradicij ter njihova promocija predvsem med otroci in mladino, tako lokalno kot tisto, ki prihaja iz tujine.
 • Boj proti izbrisu zgodovinskega spomina s strani globalizacije
 • Priznanje tradicionalnih znanj naših prednikov, kot veljavnih in legitimnih znanj
 • Spodbujanje boja z mediji, z dezinformiranostjo, ki prizadeva naše uporne narode
 • Spodbujanje mednarodne solidarnosti v povezavi z medijsko vojno proti Venezueli in njenemu ljudstvu
 • Vezi solidarnosti med narodi na podlagi medsebojnega spoštovanja
 • Zoperstavljanje fašističnim organizacijam, ki posegajo v suverenost naših narodov
 • Spodbujanje in ohranjanje svobode izražanja
 • Ustanoviti digitalno platformo imenovano Srečanje vrha družbenih gibanj, skrbeti za njeno kontinuiteto, odpreti prostor za diskusije in dialoge (Stalni forum družbenih gibanj).
 • Izvesti ponovno srečanje oktobra 2015 v Berlinu.
»In sedaj so skrili vse, jaz pa sem ostal slep in nem. Umrl bom ne da bi spoznal barve svobode.« (Jorge de Sena)