Lokalne volitve 2014

Po skoraj dveh letih kaljenja in učenja znotraj vstajniških gibanj in civilne družbe sedaj z vse večjo voljo in vztrajnostjo prevzemamo odgovornost, da svoje prizadevanje za družbo, v kateri bo človek spoštovan in delo cenjeno, potrdimo tudi s podporo naprednim političnim skupinam na lokalnih volitvah. Puntarjem lastni ideji socializma in neposredne demokracije smo našli v koaliciji Združene levice. Zato smo aktivno pristopili k podpori kandidatom edine zares leve politične grupacije, ki ne nagovarja volivcev, pač pa poziva soborce k vztrajanju pri skupnem boju za pravico do dostojnega in sonaravnega življenja v prijazni skupnosti.
To smo naredili na državnozborskih volitvah in to bomo ponovno naredili na letošnjih lokalnih volitvah. Člani, aktivni podporniki in simpatizerji gibanja Puntarji nastopamo na kandidatnih listah in županskih volitvah v večih slovenskih krajih. To počnemo kot aktivni državljani. To počnemo, ker želimo postati sprememba. Ne za svetniška in županska mesta, pač pa v prizadevanju, da človeku povrnemo dostojanstvo in pravico do soodločanja o lastni usodi. Naš boj je boj za neposredno demokracijo in za socializem. Pridruži se nam!
  

Facebook Twitter Google+
Predstavljamo nekatere izmed Puntark in Puntarjev ter naših soborcev, ki bomo skupaj z ostalimi kandidati različnih družbeno-političnih grupacij prihodnji teden potrebovali vaš glas, da skupaj naredimo spremembo.Gibanje Goriška.si je nastalo z željo po načrtnem, celovitem in dolgoročnem uresničevanju vizije razvoja Goriške regije, ki je bila in bo tudi v prihodnje začrtana v sodelovanju in ob pomoči številnih zagnanih občank in občanov. Doseganje ciljev je v veliki meri odvisno od udeležbe v organih Mestne občine Nova Gorica, zato se je Goriška.si odločila nastopiti na lokalnih volitvah 2014 ter predlagati kandidate za sedeže v mestnem svetu. Svoj izbor znotraj liste Goriška.si pa lahko predlagate tudi volivci sami z oddajo preferenčnega glasu na volitvah. Obkrožite lahko samo listo, lahko pa poleg številke liste vpišete še številko kandidata po vaši izbiri.


http://www.goriska.si/lokalne-volitve.html


ANA JUG, 65 let, univerzitetna diplomirana pravnica, Nova Gorica

Nič več si ne moremo zatiskati oči pred tem, kaj se dogaja z našo državo. Zlasti si jih ne moremo zatiskati zdaj, ko je očitno, da oblast, ki smo jo izvolili, dela z državo in ljudmi kot svinja z mehom. Brezposelnost in zadolženost naraščata, gospodarstvo stagnira, državna uprava se širi ... Vsakodnevno poslušamo o novih stečajih, ključna podjetja prodajamo tujcem, kot da le oni znajo gospodariti z njimi, stečaj fizične osebe je pojem, ki ga doslej nismo poznali, zdaj pa postaja vsakdanjost. Učinkovitih ukrepov za reševanje ne znamo ali nočemo najti. 

Zato je čas za akcijo, ne le na državni, temveč tudi na občinski ravni.

 Sem diplomirana pravnica z dolgoletnimi izkušnjami, predvsem na področju gospodarskega prava, predavateljica pogodbenega oz. gospodarskega prava na višjih strokovnih šolah ter avtorica dveh leposlovnih in več strokovnih knjig in člankov. V zadnjih dveh letih sem aktivna na vseh področjih, v sklopu katerih si prizadevamo za dvig moralnih vrednot, večje spoštovanje človeka in boljši standard (Slovenski puntarji, SKO).

 Delovati nameravam zlasti na svojem strokovnem področju, ki nudi zelo veliko možnosti za urejanje in izboljšanje razmer tudi na občinski ravni. Menim, da je ena od najpomembnejših nalog natančno ugotoviti obseg pristojnosti in pooblastil lokalne skupnosti, ki jih ta še ima v razmerju do države, in na tej osnovi pripraviti optimalne predloge za izboljšanje razmer v gospodarstvu, za nove zaposlitve in posledično zmanjševanje števila socialno ogroženih občanov, za samooskrbo, za varstvo narave in za vse druge cilje, ki si jih bomo skupaj zadali.

 Vsled perečega socialnega stanja že kar velikega števila občanov ter nenehnega naraščanja števila brezposelnih in starejših oseb, potrebnih dodatne oskrbe, brezdomcev, zasvojencev z drogami in alkoholom ter zdravstveno nezavarovanih oseb sem pobudnica in soavtorica projekta HIŠA DOBROTE. Ta naj bi v teh kriznih časih nudila ljudem različne oblike pomoči, od pro bono ambulante do psihoterapevtskih antistresnih delavnic, rekreacijskih dejavnosti, pomoči pri učenju, ozaveščanja o samooskrbi in samopomoči, dobrodelnosti, druženja, ustvarjalnih dejavnosti in koristne izrabe prostega časa. Temeljni cilj je iskanje bogastva v ljudeh, medsebojni pomoči, aktivnem druženju in zagotavljanju varnega okolja za življenje tudi tistim, ki ga iz kakršnihkoli razlogov nimajo. To je cilj, ki si ga doslej ni zadala še nobena politična opcija, temveč le civilna iniciativa Goriška.si, katere ideja je povezovanje ljudi v skupno dobro.

Ana kandidira na listi Goriška.si

Ana na facebooku


eNaslov: Piši Ani
ALENKA MARVATIS, 48 let, komercialni tehnik, Nova Gorica

Sintropija ali notranje ravnovesje je edina prava pot k razvoju posameznika, skupnosti in vsega človeštva. Vprašanja o smislu življenja, zakonih karme, kozmičnih zakonih, delovanju uma, vplivu čustev in nezavednih mehanizmih na moj vsakdan so me že zgodaj potisnili v raziskovanje vsega neznanega in skrivnostnega. S poglabljanjem vase in analizo svojega delovanja skozi življenske situacije sem odkrivala in še vedno odkrivam moč uma, notranjo moč posameznika, ki lahko z ozaveščanjem nezavednih mehanizmov in vzorcev spremeni svoje življene v srčno in radostno.

Z osebno transformacijo se skozi različne tehnike in svetovanja srečujem že vrsto let. Moje poslanstvo je odstiranje tančic strahu v posamezniku in odkrivanje njegovih notranjih potencialov za prehod v človeka vredno, dostojno in bogato življenje. Z dvigom samozaupanja, samospoštovanja, lastne vrednosti ipd. postopoma zgradimo zdrav odnos do sebe in do življenja.

Kot rezultat svojega osebnostnega in duhovnega razvoja sem leta 2010 zapustila varen pristan redne službe v podjetju Hit in zajadrala v neskončne možnosti razvoja, ki ga nudi življenje. Spoznavanje sebe skozi čudež življenja in umetnosti, to je moj prispevek skupnosti in področje, na katerem se čutim poklicana, da delujem. Aktivna bom pri projektu Hiša dobrote, ki bo nudila varno okolje za samopomoč, osebnostno in duhovno rast, kreativne in ustvarjalne delavnice, naravno in alternativno zdravljenje, različne oblike in tehnike psihoterapije ipd.

Zadnji čas je, da se posvetimo sebi, odkrijemo svoje lastne potenciale, svoje poslanstvo, in začnemo na vseh nivojih spreminjati sebe in človeštvo. Svoje delovanje vidim tudi v okviru Goriška.si, ki ima podobne cilje.

Alenka kandidira na listi Goriška.si

Alenka na facebooku


eNaslov: Piši AlenkiJAKA FABJAN, 34 let, komercialist

 Šolal sem se na Osnovni šoli Milojke Štrukelj in na Gimnaziji Nova Gorica, nato pa nadaljeval študij na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. V študentskih letih sem se priključeval različnim civilnodružbenim pobudam kot kritični spremljevalec obstoječega stanja. Zlasti sem bil dejaven v študentskem gibanju, predvsem pa v Klubu goriških študentov kot član upravnega odbora, kasneje tudi kot predsednik. Preživljam se s trdim delom tako v domačem kot mednarodnem poslovnem okolju, kjer sem se znašel na različnih delovnih mestih, od dela v proizvodnji do dela na francoski ambasadi.

 Sedaj sodelujem tudi v gibanju Goriška.si, ker ta spreminja odnos do urejanja skupnih zadev. Na vprašanja, ki se tičejo ljudi, odgovarjamo ljudje.

Jaka kandidira na listi Goriška.si

Jaka na facebooku


eNaslov: Piši JakiBODOČI ŽUPAN OBČINE NOVA GORICA

LUKA MANOJLOVIĆ, 33 let, inženir informatike, podjetnik, Nova Gorica

Nova Gorica je moje mesto. V njej sem se šolal, izobraževal in odrasel v odgovornega in solidarnega človeka. Kljub številnim ponudbam za delo v tujini ji ostajam zvest, ker verjamem vanjo in v ljudi, ki tu živimo. 

Skozi svoje aktivistične projekte in poslovno sodelovanje sem spoznal veliko aktivnih prebivalcev Nove Gorice in okolice, ki jim za Goriško ni vseeno. Z njihovo vzpodbudo in nesebičnim prispevkom nam je v zadnjih mesecih uspelo ustvariti gibanje Goriška.si. Pobuda temelji na povezani skupnosti, za katero verjamem, da je ključ do svetlejše skupne prihodnosti.

Ker želim aktivno in odgovorno soustvarjati okolje, v katerem živim, sem se odločil za vstop v politično polje ter kandidirati na županskih volitvah 2014 kot kandidat neodvisnega gibanja Goriška.si.

Beseda o moji preteklosti:

Moja poklicna pot je tesno povezana z informacijskimi tehnologijami (IT), v katere sem vpet že 15 let, zajema pa vzpostavljanje in vzdrževanje večjih informacijskih sistemov ter omrežij, ki jih potrebujejo sodobna podjetja in organizacije za svoje nemoteno delovanje. Zlasti v zadnjih letih je moja velika strast tudi podajanje znanja na IT konferencah doma in širom Evrope. Od leta 2008 nosim naziv MVP (most valuable professional), ki ga podjetje Microsoft podeljuje izbranim strokovnjakom iz celega Sveta na podlagi njihove visoke usposobljenosti za reševanje kompleksnih problemov in strokovnega prispevka na določenem področju.

Kot mlad podjetnik veliko sredstev namenim skupnosti, ker verjamem, da mora gospodarstvo del sredstev vračati v lokalno okolje. Kljub tehnični izobrazbi skozi najrazličnejše projekte (5 za vzgojo, TedX Nova Gorica, e-Center, novogoriški center znanja, Poletna scena na paletah 2013 …) ohranjam stik z ostalimi družbenimi skupinami iz področja izobraževanja, kulture in umetnosti, saj me je vedno zanimalo tako naravoslovje kot tudi družboslovje. Iz dijaških in študentskih časov, ko sem bil družbeno aktiven v Klubu goriških študentov in kulturnem centru Mostovna, sta vzniknila dolgoročna družbeno-aktivistična projekta: Wlan Nova Gorica in didaktični center e-Hiša, novogoriška hiša poskusov. Leta 2013 sem vzpostavil portal Tehnična kultura Goriške, v letošnjem letu pa portal Aktivni občan. Za naštete projekte, ki so nastali v zadnjem desetletju, skrbim tako idejno kot tudi izvedbeno.

Čeprav imam svoje delo rad in ga opravljam s strastjo ter da številne ostale aktivnosti zapolnjujejo moj delovnik in prosti čas, sem po srcu tabornik in zelo rad sedem za klavir.

Luka kandidira s podporo liste Goriška.si
KARMEN NEMEC

Večino svojega življenja sem preživela v Lokavcu pri Ajdovščini, kjer znotraj 4. skupine  Združene levice kandidiram za svetnico v občinskem svetu. Sem ena od ustanovnih članic Gibanja za aktivno državljanstvo Puntarji, ki se je Združeni levici pridružilo zaradi spoštovanja ter vzpostavljanja vrednot in ciljev, ki v ospredje postavljajo Človeka in Naravo. Močno verjamem, da lahko vsi pripomoremo k temu, da bo svet lepši, pravičnejši tudi za ostalih 99% in predvsem bolj zdrav. V vsakem pogledu.  Želim, da bi lahko s svojimi izkušnjami pripomogla k razvoju naše občine, da bi začeli znova graditi na socialni varnosti, enakosti in pravičnosti, da bi spodbujali projekte, ki so naravi in človeku prijazni, da ne bi bilo bistveno le to, da poznaš pravo osebo, ampak, da bi bila vsaka oseba lahko prava. Študirala sem na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani, pravkar pa sem uspešno zaključila šolanje za zeliščarko, s čimer se tudi ukvarjam.

Karmen kandidira na listi Združene levice


Karmen na facebooku


eNaslov: Piši Karmen


LEO BLAŠKO

Rojen sem leta 1971. Končal sem srednjo računalniško šolo v Novi Gorici. Kot član Puntarjev se zavzemam za socializem, ki predstavlja hkrati moralno-etični in družbeno-ekonomski temelj znotraj katerega po najboljših močeh delujemo in katerega si prizadevamo razširiti na celotno družbo. Pri tem kot osnovni model družbenega dogovarjanja uporabljamo in zagovarjamo načela konsenza in neposredne demokracije Prizadevamo si za družbeno enakost, pravičnost in solidarnost, za pravice manjšin, drugače mislečih, za pravico slehernika do dostojnega življenja, do dela in do trajnostnega uživanja naravnih virov.

Vrednote so padle na najnižjo raven, aktivirajmo aktivno državljanstvo vsakega posameznika, združimo se v boju proti privatizaciji in neoliberalizmu! Če je cilj znan, je pot odprta.


LEo na facebooku


eNaslov: Piši LeuLILIJANA REMEC, dipl.medicinska sestra, izredni študent mag. študija prava.

Sem aktivna članica Puntarjev Slovenije- gibanja za aktivno državljanstvo, predstavnica skupine Kazenska ovadba in aktivni član Gibanja za ohranitev in izboljšanje javnega zdravstva.

Iz prijema zavrženega kapitalizma, ki nam jemlje tovarne, delovna mesta, posega v krčenje socialnih pravic, posega v javno šolstvo, javno zdravstvo in iz naroda dela le še številke, se bomo izvili le z skupnimi močmi in vztrajnostjo.

Nekateri klonejo ob problemu, drugi ga jemljemo kot izziv, ki ga je treba rešit.

SEDANJI IN BODOČI ŽUPAN OBČINE BOHINJ

Franc Kramar, rojen 22.04.1960 v Bohinjski Bistrici, maturiral na gimnaziji v Kranju, diplomiral na Univerzi v Ljubljani, na biotehniški fakulteti, smer lesarstvo. 
Prva zaposlitev kot samostojni podjetnik, kasneje zaposlen v Lip Bledu, tovarna Bohinj in pred nastopom na funkcijo župana zopet opravljal delo samostojnega podjetnika. Poročen z ženo Aleksandro, oče treh otrok Urše, Roka in Marka. 
Ob ustanovitvi Občine Bohinj leta 1994 bil izvoljen za prvega župana in kasneje v letu 1998 so mu volivci to funkcijo ponovno zaupali. Na tretjih volitvah leta 2002 ni kandidiral za župana, bil pa je izvoljen za člana Občinskega sveta.
V prvih dveh mandatih je funkcijo opravljal nepoklicno in je na dosežke v tistih letih osebno ponosen. Njegovo življenjsko vodilo temelji na enakopravnosti, upoštevanju pravnega reda in pa na sprejemanju sočloveka kot enakovrednega partnerja ne glede na ideološko prepričanje.

Zadnje dva mandata je funkcijo opravljal profesionalno. 
Njegova prizadevanja temeljijo na razvoju Občine Bohinj v smeri zagotavljanja enakomernih pogojev za življenje vseh občank in občanov, predvsem pa temelji na pogojih za razvoj gospodarstva, v prepričanju, da je to tudi temeljni pogoj za razvoj življenjskih pogojev.

Franc kandidira na predlog Vinka Kozelja in skupine volivcev

Franc na facebookuIGOR NEMEC, rojen 25.11.1976 v Kranju

Končal SŠOF v Ljubljani, smer Grafični Oblikovalec. Leta 2004 Absolviral na Akademiji za Likovno Umetnost v Ljubljani, smer restavratorstvo. Mnoga leta delal v gradbeništvu in slikopleskarstvu najprej kot vajenec potem kot priučeni slikopleskar. Danes sem lastnik lastnega podjetja Akademik, restavratorstvo in zaključna gradbena dela d.o.o.

Po duši predvsem umetnik. Restavrator, slikar, glasbenik. V življenju so me vedno najbolj motile krivice, nepoštenje, laži, skratka vse »odlike« pokvarjenih ljudi, tako sem se pred kakimi sedmimi leti odločil da se bom začel bolj aktivno boriti za enakopravnost, pravico in resnico, vse kar je danes v poplavi sebičnega kapitalizma razvrednoteno, ker ne prinaša dobička. Pred leti sem bil soustanovitelj KPD Komunisti Slovenije katerega član formalno ostajam še danes, udeleževal sem se vseslovenske vstaje in ostalih protestov proti krivici, lobiranju, korupciji in nepoštenju nasploh… sem aktivni član ZZB za NOB in Puntar. Zavzemam se za pravično ENAKOPRAVNO družbo v kateri ima vsak slovenski državljan možnost in predvsem PRAVICO do realnega upanja na uspešno prihodnost v naši domovini, ter za socialistično ureditev Slovenije, saj menim da pravica, enakopravnost in vse ostale dobre lastnosti človeka brez slednjega ne morejo preživeti in obstati.


Igor na facebooku


eNaslov: Piši Igorju
FRANC KOROTAJ

Rojen je leta 1954. Upokojeni poklicni gasilec. Je član gibanja Puntarji, ki igra aktivno vlogo pri ozaveščanju državljanov, da se ti aktivno vključujejo v reševanje problemov, kateri nastanejo kot posledica slabih političnih in gospodarskih odločitev.

Valentina Škafar


Po izobrazbi sem kulturologinja, z opravljeno magistrsko specializacijo iz Študij o Evropski uniji na Pravni fakulteti v La Coruñi v Španiji, kjer sem nekaj let živela in delala. Delovne izkušnje na področju kulturnega in projektnega managementa, organizacije dogodkov, svetovanja na področju politik in programov EU ter stikov z javnostmi sem si med drugim nabirala tudi v Bruslju na predstavništvu Gališke avtonomne pokrajine, Informacijski pisarni Evropskega parlamenta v Ljubljani ter informacijski službi EU- Europe direct La Coruña. Trenutno sem zaposlena kot koordinatorka programov za mlade na Združenju za očitne stvari. Tekoče govorim španski, nemški in angleški jezik, pasivno pa italijanski, portugalski in francoski. Svoj prosti čas namenjam aktivizmu, še posebej na področju revizije javnega dolga, uvedbi direktne e-demokracije, socialnega podjetništva, celostne samooskrbe, pravic živali, promociji permakulturnega načina obdelovanja zemlje, zavzemam se tudi za legalizacijo konoplje. Prepričana sem, da je sreča na strani pogumnih, moj življenjski moto pa povzema misel M. Gandija: »Bodi sprememba, ki si jo želiš v svetu.« 


Valentina na facebooku


eNaslov: Piši Valentini
Samuel Friškič, 
univ. dipl. zgodovinar, Poklic: Projektni vodja

Originalno sicer zgodovinar, ki pa se, še posebej po vrnitvi v Pomurje, pogosteje udejstvujem kot  aktivist, prostovoljec, organizator in (so)delavec. Zaposlen na Regionalni razvojni agenciji.  Vodim društvo ZOS – združenje za očitne stvari, sodelujem in prostovoljim pa še v nekaterih drugih nevladnih kolektivih. Sem tudi član sveta zavoda MiKK-a. Skušam biti vsestransko aktiven in angažiran, kar pa nikakor ni lahko. Kot predstavnik mlade generacije želim boukšo Soboto, ki bo prijazna tako mladim kot starim.
Samuel na facebooku


eNaslov: Piši Samuelu
Tina ŽigonRojena sem leta 1984, osnovno in srednjo šolo sem obiskovala v Postojni, nato pa študij nadaljevala na Ekonomski fakulteti v Ljubljani.

Skozi aktivnost v Puntarjih sem ugotovila, da so spremembe možne tako na državni kot na lokalni ravni. Pot do pozitivnih sprememb pa nikoli ni kratka in enostavna, temveč zahteva aktivno vključenost posameznikov v družbo in njeno delovanje na vseh ravneh. Želim si, da bi se ljudje zavedali svoje moči, ko delujejo v skupno dobro v ravnovesju z naravo. Ko o enakosti in enotnosti spregovorimo naglas si znova povrnemo samozavest, ki jo vsak državljan potrebuje, da lahko konstruktivno deluje v svojem okolju ter se pri tem zaveda vseh svojih pravic in dolžnosti. Ko bomo spet zmogli pred kapital, dobiček in potrošnjo postaviti človeka,družbo in skupno dobro bomo na odlični poti k strpnejši in prijetnejši prihodnosti za vse nas.

Vsak posameznik lahko nekaj naredi za svojo ožjo in širšo skupnost, zase, za sočloveka in za celotno družbo. Stanje v družbi, ki smo mu priča danes se ni zgodilo čez noč, niti samo od sebe. Z zavedanjem da to zmoremo in znamo popraviti in da smo eden drugemu lahko in moramo biti človek pa lahko že v bližnji prihodnosti vse kar ni skupno dobro v harmoniji z naravo, v mislih in življenjih vseh nas postane nedopustno.


Tina na facebooku


eNaslov: Piši Tini
BODOČI ŽUPAN OBČINE ŠKOFJA LOKA

Davor Tavčar,  rojen 1967. Že skoraj od rojstva živi v Puštalu. Osnovno šolo je obiskoval v Škofji Loki, izobraževanje pa nadaljeval na Srednji šoli pedagoške, računalniške in naravoslovno-matematične usmeritve v Kranju. Večino srednješolskega obdobja je prebil na vajah s svojo glasbeno skupino in v Klubu mladih raziskovalcev, kjer se je prvič srečal s civilnimi iniciativami. Aktivno se je udejstvoval v več projektih, povezanih z okoljsko problematiko.

Med študijem na Biotehniški fakulteti je naletel na računalnike in programske algoritme. Leta 1987 se je zaposlil v podjetju Alpetour DO ERC, kasnejšemu RIC d.o.o., kjer je kot eden prvih programerjev v Sloveniji pisal programe za osebne računalnike. Slabo desetletje kasneje je zamenjal službo in odšel v Alpetour Potovalno agencijo in kot koordinator sistema pripomogel k razvoju več internih projektov, od katerih so nekateri prerasli v državne in mednarodne. Na prelomu tisočletja je stopil na samostojno podjetniško pot, od leta 2006 pa z ženo vodita skupno podjetje.

Že osem let je predsednik Sveta staršev Vrtca Škofja Loka. Sodeloval je pri nastanku Zveze aktivov svetov staršev Slovenije, ki nadzoruje kakovost predšolske vzgoje v Sloveniji na nacionalni ravni. Bil je del ekipe, ki je zahtevala, da Občina Škofja Loka resno pristopi k reševanju prostorskega vprašanja škofjeloških vrtcev in ki je botrovala izgradnji montažnega vrtca v Podlubniku. Ob začetku letošnjega poletja je pristopil k Civilni iniciativi za pravičen komunalni prispevek in aktivno sodeloval pri osveščanju vseh občanov v zvezi s to problematiko.

V zasebnem življenju je ponosen oče štirih otrok, dveh hčera in dveh sinov. V prostem času rad seže po bas kitari, med drugim tudi kot član dveh glasbenih skupin. Je brez dlake na jeziku, ljubitelj gastronomske umetnosti, računalniški programer po duši in rocker po poklicu.Davor na facebooku


eNaslov: Piši Davorju