Akademija v krempljih mrhovinarskih "elit"

objavljeno: 25. jan. 2016 11:06 avtor: Puntarji Slovenije   [ posodobljeno 25. jan. 2016 11:15 ]

Puntarji močno obsojamo grabežljivo in skrajno nemoralno delovanje, ki prežema vlado Mira Cerarja in vodilne akterje v šolskem sistemu. 


Vse bolj se kaže obseg kraje javnih sredstev, ki so ga v obliki dodatkov za pripravljenost, preplačanih sejnin in ostalih oblik kreativnega računovodstva, izvajali razni 'ugledni strokovnjaki in strokovnjakinje'. Takšno delovanje razumemo kot norčevanje iz državljanov, javnih uslužbencev in upokojencev, ki so v zadnjih letih podvrženi politiki varčevalnih ukrepov zategovanja pasu, norčevanje iz uslužbencev, katerih stalna pripravljenost je v službi državljanov, norčevanje iz mladih brezposelnih strokovnjakov, ki bi na račun ukradenega denarja lahko prišli do zaposlitev. Politični teater, ki ga je z 'velikodušno ponudbo' odstopa začel minister Mramor in z zavrnitvijo le-tega dopolnil Miro Cerar, odkrito kaže, da vodilna srenja deluje po principu, vse nam je dovoljeno – če pa bo pritisk javnosti premočan, le zamahnemo z roko. Minister kljub kaznivemu dejanju še vedno uživa podporo – navsezadnje je 'ugleden strokovnjak', pohvaljen izvrševalec vsiljene in za državljane škodljive politike EU ter človek, ki je baje stabiliziral finance, pri čemer se pozablja, da je pod njegovim umnim vodenjem Slovenija zabeležila največji porast revščine v celotni EU. Zato se upravičeno postavlja vprašanje: “Čigave finance je minister Mramor stabiliziral in komu je s tem obogatil premoženje?”

Razmerje političnih moči se lepo kaže v primerjavi z drugimi zgodbami, ki so jih mediji lansirali vzporedno z Mramorjevo. Opravičilo in obljuba o vrnitvi ukradenega denarja sta pri Mramorju dovolj za ohranitev položaja, medtem ko je državnega sekretarja Burgarja zaradi nezdravljene bolezni doletela izguba delovnega mesta (ovadba Burgarja je bila zavrnjena, pri ministru pa je v teku predkazenski postopek). Nekdanji vodja poslovalnice AMZS v Lescah je ravno v teh dneh za 200 € prejete podkupnine prejel 3-letno zaporno kazen. Morda zato, ker se ni opravičil in ponudil vračila denarja v obrokih?

Takšno početje pa ni omejeno le na Mramorja, sedanjo dekanjo Ekonomske fakultete Metko Tekavčič in ministrico za izobraževanje, znanost in šport Majo Makovec Brenčič – revizije so pokazale, da je problem občutno širši. Dodatek za stalno pripravljenost so izplačevali kar v devetih od enajstih fakultet na katerih je Inšpektorat za javni sektor izvedel nadzor. Samo v času od 2012 do 2014 je bilo izplačanih za kar 770.000 € bruto dodatka. Na dan prihajajo tudi informacije o preplačanih sejninah šolske ministrice, ki jih je prejemala na svetu Agencije za kakovost v visokem šolstvu, dodatnih zaslužkih dekanje Ekonomske fakultete in celo o izplačevanju dodatkov v osnovnih šolah. Še bolj simptomatičen je odziv uradnih institucij ob razkritjih – direktor Agencije za kakovost v visokem šolstvu pravi, da gre tu za 'ustavno pravico plačila za dobro opravljeno delo', inšpektorat za javni sektor je odredil, da se vrne le zadnjih deset mesecev nezakonito izplačanih dodatkov, rektor Univerze v Ljubljani Ivan Svetlik pa meni, da izplačila niso bila namerna, temveč da je šlo za napake, zato tudi ukrepov ne bo.

Mramor in Makovec Brenčičeva sta tako zgolj simptoma, ki kažeta ogromne težave, tako v vladi Mira Cerarja, kot v visokem šolstvu. Cerar, ki je na volitvah zmagal z govoričenjem o morali in etiki, tu lepo kaže, da se s pomanjkanjem morale in etike noče in ne zmore spoprijeti niti v lastni vladi. Stanje v visokem šolstvu pa kaže, da posamezniki na visokih položajih skrbijo predvsem za lastne zaslužke, na račun novih zaposlitev, na račun kakovosti študijskih programov in na račun ugleda tako Univerze v Ljubljani kot posameznih fakultet. V obeh primerih pa tudi vidimo, da strukture, ki bi takšno početje morale nadzorovati, razkrivati in sankcionirati, takšno ravnanje branijo ali pa nimajo moči, da bi ga preprečile ali kaznovale.


Zahtevamo odstop in začetek predkazenskega postopka proti vsem vpletenim - dekanom in dekanjam fakultet, ki so izplačevali nezakonite dodatke, direktorju Agencije za kakovost v visokem šolstvu in rektorju Univerze v Ljubljani, ker sta opustila nadzor in zagovarjala vpletene, oziroma jih nista obsodila niti po tem, ko so bila njihova dejanja že javno razkrita.


Facebook Google+ Twitter

 

 

Puntarji, gibanje za aktivno državljanstvo

Comments