Podpora noveli Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih

objavljeno: 2. mar. 2015 12:48 avtor: Puntarji Slovenije   [ posodobljeno 2. mar. 2015 13:36 ]
Proti populističnemu enoumju in diskriminaciji

Izjava za javnost

2.marec 2015


Konec leta 2014 je Združena levica vložila predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Želja predlagatelja je razrešiti neustavnost na področju enakosti pred zakonom in diskriminacijo pri obravnavi raznospolno in istospolno usmerjenih oseb, ki se odločijo za skupno življenje. Gre za preprosto željo, da se odpravi tiste določbe, ki zakonsko in zunajzakonsko zvezo določajo kot skupnost dveh oseb nasprotnega spola. Sedanji pravni red namreč istospolnim partnerjem med drugim odreka pravice do zdravstvenega zavarovanja po partnerju, odsotnosti z dela zaradi bolezni partnerja ali partnerke, pravico do nadomestila dohodka za nego družinskega člana, do sklenitve najemne pogodbe s preživelim zakoncem najemnika ali najemnice...

Dosedanje reševanje je nezadostno, zasilne zakonske dopolnitve pa sicer delno odpravljajo neenakost na posameznih področjih, hkrati pa še poudarjajo, da gre za drugačno obravnavo in povečujejo razlikovanje med pravicami enih in pravicami drugih.

Nasprotovanje odpravi neenake obravnave pred zakonom, se ponovno izkorišča za nabiranje političnih točk, za odpiranje vprašanj o pravicah otrok, za ideološki spopad preko okopov moralnih predsodkov, kateri koreninijo globoko v potlačeni podzavesti s katoliškimi dogmami obremenjene družbe, ki poskuša nadzorovati posameznika preko nekakšne izvirne grešnosti, ki se mu pripisuje že s samim aktom spočetja.

Nasprotniki novele zakona izkoriščajo obravnavo v Državnem zboru za shod, ki naj bi "ščitil" pravice otrok. Pri tem se sklicujejo na katoliške vrednote in hkrati pozabljajo, da je bila prav Rimskokatoliška cerkev v svoji zgodovini tista organizacija, ki je podpirala suženjsko delo otrok, ki je preko svoje avtoritarnosti zagovarjala in vzpodbujala nasilje v družinah, ki je v dekliških samostanih načrtno izvajala in prikrivala detomore komaj rojenih otrok deklet, ki so jih zaradi zanositve mimo "posvečenega" zakona, starši predali v varstvo redovnic, da so njeni kateheti vse do nedavnega otroke v internatih, sirotišnicah, šolah vzgajali s pretepanjem. Prav tako pozabljajo, da so prav množične spolne zlorabe otrok s strani katoliških duhovnikov in izprijeno prikrivanje teh zločinov s strani Rimskokatoliške cerkve, najbolj očiten dokaz, da načrtno zatiranje človeške narave, sistematično ustvarjanje pogojev neenake obravnave, podrejanje človeka dogmam, pripelje do največjih izkrivljenosti v moralno-etičnih nazorih posameznika in žalostnih odklonov v njegovem vedenju.

V Sloveniji zadnjih nekaj desetletij poteka načrtno spreminjanje družbe in nekateri nas poskušajo vrniti v mračno, zatohlo in neuko provincialnost, da bi s tem obvladali svobodnega in upornega duha ljudi, ki so v preteklosti že večkrat dokazali, da se ne pustijo pokoriti ne fraku in ne talarju. Tako ukročene in ponižane nas želijo predati kot žrtveno daritev na oltar svojih gospodarjev.

Puntarji se kot socialisti zavedamo, da je za zdrav razvoj socialno uspešne družbe potrebno zagotoviti enako obravnavo pred zakonom, da človeka ne smejo oblikovati dogme, pač pa znanje, ljubezen in skrb bližnjih ter sprejetost znotraj širšega okolja. Zato zahtevamo, da tudi na področju pravne ureditve zakonske in zunajzakonske zveze sledimo družbam, ki so podobno ureditev uvedle že pred leti in dokazujejo, da zaradi tega ni prišlo do nikakršnih pretresov, nasprotno, v teh okoljih je višja stopnja strpnosti, več sodelovanja in več spoštovanja pravic posameznikov.

Čas je, da tudi Slovenija zavrže okove, ki jih njenim prebivalcem natikajo apologeti nazadnjaštva in da tako verujoči kot neverujoči v duhu prvotnih krščanskih naukov in v duhu razsvetljenskih idej o svobodi, enakosti in bratstvu sprejmemo svojega bližnjega takšnega kot je po naravi in po njegovi lastni volji.

 

Facebook Google+ Twitter
Puntarji, gibanje za aktivno državljanstvo
Ċ
Puntarji Slovenije,
2. mar. 2015 13:36