Asmir Bečarević - Odprto pismo predsedniku vlade

objavljeno: 9. jul. 2016 10:49 avtor: Puntarji Slovenije   [ posodobljeno 9. jul. 2016 10:51 ]
Spoštovani predsednik Vlade Republike Slovenije, dr. Miro Cerar!


Kot delavec in predstavnik delavcev v sindikatu sem se dolžan odzvati na vašo izjavo s katero ste dobesedno razvrednotili delo, slovenskega delavca in poteptali delavsko dostojanstvo. Verjetno nihče ni pričakoval od človeka, ki je sodeloval pri samem pisanju Ustave Republike Slovenije ter v državnem zboru zaprisegel spoštovati ustavni red, da bo s svojo izjavo posegel v temeljne človekove pravice in svoboščine, ter samo Ustavo Republike Slovenije.


Poudarjate, da ne boste pristali, da bi delavci vodili državna podjetja kaj šele državo. 
Dr. Cerar, kdo vam je dal pooblastila, da delavkam in delavcem jemljete pravice, ki so zapisane v Ustavi Republike Slovenije?


Kompas so izgubile že vlade pred vašo, a vi ste izgubili še razsodnost in čut za malega človeka. Kot ugledni ustavni pravnik bi morali vedeti, da je Slovenija demokratična republika, pravna in socialna država, država vseh svojih državljank in državljanov, ki temelji na trajni in neodtujljivi pravici slovenskega naroda do samoodločbe in da ima v Sloveniji oblast ljudstvo, in ne politična elita, sestavljena sicer iz legitimno voljenih članov, ki pa so se zavezali, da bodo delali v prid državljank in državljanov Slovenije. Morali bi vedeti, da ima vsak državljan pravico v skladu z zakonom neposredno ali po izvoljenih predstavnikih sodelovati pri upravljanju javnih zadev. Pozabili ste, da se lahko državljani za uveljavljanje svojih interesov samoupravno združujemo ter, da se državljanom lahko z zakonom prepusti samoupravno urejanje posameznih zadev iz državne pristojnosti. Kot predsednik Vlade, bi morali vedeti, da so v Sloveniji vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali katerokoli drugo osebno okoliščino.


Našteto v teoriji zelo dobro poznate ampak kljub temu, ste zavedajoč se situacije, s svojimi izjavami začeli lomiti delavska združenja in delavsko moč, ki je bistveno prispevala k enakosti in blaginji vseh evropskih prebivalcev. Upoštevajoč slednje in vašo izjavo ter vodenje države zadnjih 25 let, lahko upravičeno sklepam, da ste nam ugrabili državo in jo pod pretvezo kooperativnega upravljanja skupaj s posamezniki želite razprodati. Prepričan sem, da niste pozabili, da vas je izvolilo ljudstvo z dolžnostjo, da delate za ljudstvo v imenu ljudstva in za blaginjo Slovenije. Vaše izjave in dejanja so škodljiva za delavca, delo, državljane in posledično za našo državo! Predsednik vlade, ki daje prednost kapitalu ter hkrati zmanjšuje vlogo dela in delavca, ne sodi več v vlado, kaj šele na mesto predsednika vlade! Leta 1991, se niso naši očetje in bratje borili zato, da boste razprodali našo domovino najboljšemu ponudniku in iz lastnega naroda naredili hlapce, temveč, da bomo nekoč živeli v blaginji pridobljeni in ustvarjeni iz lastnega znoja in borbe po boljšem življenju vseh nas in za vse nas ter naše potomce. Po vsem tem kar ste nedavno storili in izrekli, je moja državljanska dolžnost, da vas kot predstavnik delavcev in eden izmed nekaj sto tisoč ogorčenih delavcev v Republiki Sloveniji, kateremu ste poteptali dostojanstvo, ob vašem, državi škodljivem početju, ki je pripeljalo do prelomnice v boju med kapitalom in delom, pozovem k odstopu.


Z izjavami, ki posledično sledijo spremembi zakonov in podzakonskih aktov, želite regulirati ljudi in deregulirati gospodarstvo. Voditelji držav brez lastnega gospodarstva po naravi ne morejo biti voditelji! Zato dr. Cerar - odstopite z mesta predsednika vlade!


SREČNO!


Facebook Google+ Twitter