2. Reševanje podjetij, ustavitev privatizacije

objavljeno: 2. jul. 2014 00:00 avtor: Puntarji Slovenije   [ posodobljeno 2. jul. 2014 00:00 ]

Slovensko gospodarstvo se je od leta 2004 dalje napajalo predvsem s poceni krediti iz tujine, ki so bili investirani v špekulativni gradbeni balon in v menedžerske prevzeme podjetij oz. v t. i. drugi val privatizacij. V industrijskem sektorju je bilo privatizirano kar vsako četrto podjetje: od skupno 206 industrijskih podjetij z več kot 100 zaposlenimi je bilo 46 podjetij privatiziranih v drugem valu. Menedžerji, ki so prevzemali ta podjetja, so za kritje kreditov uporabljali kar delnice podjetij, ki so jih prevzemali, zato so izčrpavali podjetja. Številna so po izbruhu krize, ki je ustavila dotok poceni kapitala v Slovenijo, zašla v hude likvidnostne težave. Danes so ta podjetja zaradi bremena dolga najmanj produktivna v Sloveniji, čeprav jih je večina rentabilnih.

http://www.zdruzena-levica.si/program#p2

Pri njihovem reševanju je ključno vlogo prevzela slaba banka oz. Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB). Ta je bila sicer ustanovljena zato, da bi slabe terjatve prevzela in podjetja s tem nacionalizirala in razdolžila, a takoj zatem tudi privatizirala. Tako bi ponovili napako izpred krize: podjetja bi prepustili zasebnikom in investicijskim skladom, s tem pa izčrpavanju ali celo propadu. Nasprotno se v Združeni levici zavzemamo za to, da slaba banka podjetja, od katerih je prevzela terjatve, razdolži, a ne zato, da bi jih nato odprodala. Namesto tega naj namesti krizne uprave, ki lahko v sodelovanju z zaposlenimi poskrbijo za poslovno sanacijo podjetij.

S tem bi rešili krizo v gospodarskem in bančnem sektorju ter hkrati onemogočili, da bi se menedžerski prevzemi in sorodne slabe prakse ponovile. Preprečili bi tudi poceni in brezglavo razprodajo državnega premoženja ter vzpostavili osnovo za podreditev proizvodnje prebivalstvu in njegovemu demokratičnemu nadzoru. Združena levica odločno nasprotuje vsakršni nadaljnji privatizaciji in bo v primeru domnevnega oškodovanja vztrajala na reviziji pravilnosti in smotrnosti slehernega postopka prodaje državnega premoženja.


Comments