ARHIV‎ > ‎

ZAHTEVA ZA ODVZEM POSLANSKEGA MANDATA

objavljeno: 18. avg. 2014 04:28 avtor: Puntarji Slovenije   [ posodobljeno 3. nov. 2015 12:01 ]

IZJAVA ZA JAVNOST

Življenje ni sestavljeno le iz pravnih norm. Še pomembnejše so etične norme! Tudi VELIČINE ČLOVEKA ne določajo le pravne norme! Te varujejo šibkejše pred močnejšimi, vsaj namen bi moral biti tak. ČLOVEKA gradijo etične norme.

Pravo in etika sta dva kroga, ki se prekrivata, ali pa tudi ne. Bolj ko se prekrivata, lepše in varnejše je naše življenje.

V primeru pravnomočno obsojenega poslanca se zdi, kot da so etične norme povsem nepomembne in vendar bi se VELIK ČLOVEK najprej spomnil nanje.

Poslanci predstavljajo najvišjo oblast v demokratični državi. So prvo ogledalo države. Vsak poslanec bi moral biti VELIK ČLOVEK. Pravnomočno obsojeni poslanec, še zlasti tisti, ki je bil obsojen za kaznivo dejanje, storjeno pri opravljanju oblastne funkcije, to ni! Ni le v posmeh narodu, v posmeh je tudi sodstvu kot najpomembnejši inštituciji pravnega reda.

Pri tem se izognimo komentarjem o vsakodnevnih pritiskih na sodišče, blatenju sodnikov in degradiranju tega organa s strani politične opcije, ki jo obsojeni poslanec vodi, kajti to je že nadaljevanje in kaže na bodoči način delovanja te politične opcije, ki se seveda v državnem zboru ne bo zlepa spreobrnila.

Omemba moralnih norm ne pomeni, da država Slovenija nima tudi pravnih norm, ki so podlaga za odločitev, da pravnomočno obsojena oseba ne more in ne sme delovati v najvišjem organu oblasti. Zakaj toliko pravnih mnenj, kot je pravnikov, si odgovorite sami, pri čemer vam bo v oporo posameznikov interes.

Pravna podlaga za takojšen odvzem mandata pravnomočno obsojenemu poslancu je 9. člen Zakona o poslancih. Pravno povsem nerelevantno je vprašanje, ali je poslanec pravnomočno obsojen prej ali potem, ko prejme mandat, kot je to nerelevantno za vse druge funkcije in delovna mesta v državi, vključno z večkrat omenjeno čistilko v šolstvu. Mimogrede, Zakon o delovnih razmerjih ima predpisano enako normo.

Prof. dr. Marjan Pavčnik je svojo najkrajšo definicijo prava zapisal takole: "pravo je sistem učinkovitih pravnih pravil in pravnih načel, ki v mejah pravne pravilnosti urejajo življenjsko pomembno zunanje vedenje  in ravnanje ljudi v državnopravni organizirani družbi". Težava je v tem, da je življenje vedno bolj pestro, kot pa ga zmore načrtovati postavodajalčeva domišljija. Zato v tem trenutku ni najti natančno takega besedila pravne norme, ki bi  poslancu,  pravnomočno obsojenemu pred prevzemom mandata, le–tega ne dovolila ali odvzela, čeprav vsebinsko 9. členu Zakona o poslancih tega ni očitati.  Ta besedna pozitivistična razlaga pravne norme daje posameznim pravnim interesom bilkico, s katero rešujejo svoj potapljajoči interes. Inštrumenti za rešitev pravnih nejasnosti so: temeljna načela, razlaga pravnega akta (seveda z vsemi razlagalnimi argumenti, vključno analogijo) in pravila o pravnih prazninah. Vsi ti inštrumenti vodijo k istemu sklepu, da pravna podlaga obstaja.

Sicer pa poleg 9. člena Zakona o poslancih, tudi za primere, če bi vsi predhodno navedeni inštrumenti odpovedali, nastopijo pravne norme z delovnopravnega področja in pravne norme, ki urejajo izvrševanje kazenskih sankcij, ki prav tako direktno nasprotujejo izvajanju funkcije in dela s strani pravnomočno obsojene osebe s kaznijo zapora nad 6 mesecev.

Ne pozabimo: poslanec Ivan Janez Janša je bil obsojen na zaporno kazen dveh let za kaznivo dejanje sprejemanja in dajanja daril za nezakonito posredovanje v postopku izbora in nakupa finskih oklepnikov. To ni bil zasebni posel, to je bil posel v imenu države!

Če želimo boljšo prihodnost nas in naših otrok, je gotovo, da nam jo morajo krojiti poslanci, katerih dejanja ne bodo segala preko meja zakonov in morale.      

Zato poslanci, predstavniki ljudstva, na vas je, da ostajate znotraj zakona in morale in odvzamete mandat pravnomočnemu obsojencu in s tem pokažete spoštovanje do ljudstva in tako pomembne inštitucije kot je sodstvo. 

 

Puntarji   in   Skupina Kazenska ovadba

Facebook Google+ Twitter