Vprašanja in odgovori

Vprašajte nas:

Kdo smo?

Puntarji - združenje avtonomnih posameznic, posameznikov in skupin

Predstavniki vstajniških skupin se povezujemo v lokalna puntarska združenja. Prvo je nastalo združenje Primorski Puntarji, nekaj mesecev kasneje Ljubljanski Puntarji in nato Gorenjski Puntarji. Združujemo se z namenom dogovarjanja, usklajevanja in delovanja za skupne cilje.Prizadevamo si za pravno in pravično državo, za družbo, ki bo temeljila na sodelovanju in vključevanju. Delujemo lokalno in se hkrati povezujemo z vsemi sorodnimi skupinami doma in v tujini. Zavedamo se majhnosti našega planeta in groženj, ki jih predstavlja politika "novega svetovnega reda". Ne sprejemamo prihodnosti, ki nas čaka ob nadaljnjem uničevanju okolja, privatizaciji naravnih virov, globalizaciji proizvodnih zmogljivosti in kulture, uničevanju javnih sistemov kot so zdravstvo, šolstvo, sociala, varnost. Ne dovolimo nadaljnje razprodaje slovenskih podjetij, bank, infrastrukture in ustanov, ki smo jih gradili mi vsi, državljanke in državljani Slovenije. Gre za našo prihodnost in prihodnost naših otrok in prav zato gradimo skupnost na temelju vključevanja. Prizadevamo si za aktivno državljanstvo, za soodločanje vseh prebivalcev četrtnih in vaških skupnosti, občin, regij in države. Zavzemamo se za vzpodbujanje zadružništva in za uvedbo delavskega soodločanja.

Ustanovitev in prelomni dogodki?

12.april 2013 - Ustanovni sestanek Primorskih Puntarjev. Na sestanku v Ajdovščini se je zbralo 13 predstavnikov različnih vstajniških skupin s Primorske in med drugim uskladili naslednje pravilo delovanja:
Načelo našega delovanja naj bo soglasje in ne preglasovanje. Vsak posameznik in vsaka skupina je avtonomna, zato ni nič narobe, da se v kakšni zamisli kdo ne bo strinjal ali bo želel svoje delovanje izraziti drugače kot ostali člani Primorskih Puntarjev. In tudi ni nič narobe, če kakšno zamisel spelje le del skupin ali članov. Pri tem pa naj velja le eno preprosto pravilo: objave pod imenom Primorski Puntarji so soglasne ali pa jih ni.

Javnosti smo se predstavili z naslednjo izjavo:

Združenje vstajniških skupin - Primorski Puntarji 
Predstavniki vstajniških skupin iz celotne Primorske smo se povezali v združenje Primorski Puntarji z namenom dogovarjanja, usklajevanja in delovanja za skupne cilje.Prizadevamo si za pravno in pravično državo, za družbo, ki bo temeljila na solidarnosti in vključevanju. Delovali bomo lokalno in se hkrati povezovali z vsemi sorodnimi skupinami doma in v tujini. Zavedamo se majhnosti našega planeta in groženj, ki jih predstavlja politika "novega svetovnega reda". Ne sprejemamo prihodnosti, ki nas čaka ob nadaljnjem uničevanju okolja, privatizaciji naravnih virov, globalizaciji proizvodnih zmogljivosti in kulture, uničevanju javnih sistemov kot so zdravstvo, šolstvo, sociala, varnost. Ne bomo dovolili nadaljnje razprodaje slovenskih podjetij, bank, infrastrukture in ustanov, ki smo jih gradili mi vsi, državljanke in državljani Slovenije. Gre za prihodnost nas vseh in naših otrok in prav zato bomo gradili skupnost na temelju vključevanja, na lokalnem delovanju z namero po vključevanju vseh prebivalcev tega planeta. Prizadevali si bomo za aktivno državljanstvo, za soodločanje vseh prebivalcev četrtnih in vaških skupnosti, občin, regij in države. Zavzemali se bomo za vzpodbujanje zadružništva in za uvedbo delavskega soodločanja. 

V združenje vabimo vse posameznike in skupine, ki za podobne cilje delujejo ali bi želeli delovati na področju Goriške, Obale, Krasa in Notranjske ter prav tako tudi naše rojake iz pokrajine Furlanije-Julijske krajine in Istre. Primorski Puntarji so združenje, ki nima želje obvladovati in voditi, pač pa združevati in omogočati odprt prostor vsakemu posamezniku in vsaki skupini, ki želi prispevati k skupnim ciljem na svoj način. Naša moč je v posameznikih, ki delujemo s skupnim namenom za skupne cilje.

31.maj 2013 - Ljudska skupščina v Ajdovščini.  Po protestih se je ljudstvo v želji, da bi preprečilo grozeče ustavne spremembe in krčenje pravice do referenduma odzvalo s sklicem izredne seje Skupščine Ljudstva, ki je bila 6.maja v Cankarjevem domu. To je bila ena prvih javnih prireditev, kjer smo Puntarji nastopili kot soorganizator. Konec meseca pa smo Primorski Puntarji organizirali Ljudsko skupščino in naslednji dan gostili ter soorganizirali tudi  1. redno sejo Skupščine Ljudstva.
Več na povezavi Ljudska skupščina

25.avgust 2013 - Izoblikovanje osnovnih načel gibanja.  Po srhljivem dogajanju v Rovtah, kjer je bilo oskrunjeno partizansko obeležje in kjer se je istega dne ob prisotnosti najvišjih državnih in cerkvenih predstavnikov slavilo domobransko vojsko kljub njihovi prisegi nemški okupacijski vojski in izvajanju genocidne politike do slovenskega naroda skladno z ukazom "naredite mi to deželo nemško", smo Puntarji izoblikovali in zapisali svoja temeljna načela:

PONOSEN SEM, DA SEM SOCIALIST !

PONOSEN SEM, DA SPOŠTUJEM VREDNOTE UPORA, PUNTA IN NARODNO OSVOBODILNEGA BOJA !

PONOSEN SEM, DA LJUBIM SVOJO DOMOVINO !

PONOSEN SEM, DA SANJAM BOLJŠI SVET ! 

Puntarji smo v naslednjih dneh zbrali več kot 1000 lastnoročnih podpisov zgroženih Primork in Primorcev pod kazensko ovadbo zoper organizatorje hujskaškega zborovanja v Rovtah. Kazenska ovadba je bila s preko dva tisoč podpisi zbranimi po vsej Sloveniji predana pristojnim organom. Ta dogodke hkrati pomeni začetek tesnega sodelovanja med Puntarji in SKO. 
Več na povezavi: SKO

4.september 2013 - Ustanovitev regijske skupine Ljubljanski Puntarji.  Po zgledu Primorskih Puntarjev, se je samoorganizirala skupina vstajnikov iz Ljubljane in osrednje slovenske regije in se na načelih Puntarstva pridružila boju za skupne cilje.


10.januar 2014 - Ustanovitev regijske skupine Gorenjski Puntarji.  Po zgledu Primorskihin Ljubljanskih  Puntarjev, se je samoorganizirala skupina vstajnikov iz Gorenjske in se na načelih Puntarstva pridružila boju za skupne cilje.

2.april 2014 - Ustanovitev civilne iniciative Puntarji, gibanje za aktivno državljanstvo.  Puntarsko gibanje je s tem dejanjem, po skoraj enem letu od ustanovitve Primorskih Puntarjev ter letu in pol neprestanih vstaj, bojev in prizadevanj za demokratizacijo družbe sklenilo, da formalizira svoje delovanje v obliki gibanja, široke ljudske fronte, ki si je v boju zoper neoliberalne oblastnike zastavila temeljni cilj: vzpostavitev socializma in neposredne demokracije.

Za kaj se zavzemamo?

Verjamemo, da skupaj lahko spremenimo sebe, družbo in državo, ker imamo odgovor in rešitev za vsako vprašanje:

Oblast ljudstvu skozi mehanizme ljudskega odločanja. Morda res vsak izmed nas ne ve vsega, a skupaj vemo veliko in zakaj bi potem o nas odločali zgolj nekateri? Stranke ne smejo upravljati države, ker država smo ljudje.

Solidarnost je temelj človeške družbe. Zato bomo krepili javno zdravstvo, javno šolstvo, prostovoljstvo, medčloveško pomoč, socialno državo in vse druge javne storitve.

Država je naša last. Zato naj dela v dobro ljudi in ne po diktatu peščice.

Delavci naj bodo deležnik v podjetjih in kmetje naj bodo gospodarji svoje zemlje. Država naj vzpodbuja zadružništvo, delavske prevzeme podjetij in doseže odgovornost lastnikov in upraviteljev. Strokovno delo naj opravijo strokovnjaki in ne strankarski veljaki.

Ni prav, da ljudje vračamo kredite, ki so napolnili zasebne žepe. Imamo ustavo in zakone, imamo sodstvo in organe pregona. Naj opravijo svoje delo in povrnejo kar nam je bilo odvzeto, krivce pa kaznujejo. Opravili bomo revizijo vseh procesov lastninjenja.


Kako lahko pomagaš?

Puntarsko gibanje ima razvejano mrežo sodelavcev, simpatizerjev in članov. Našim članom ne omejujemo delovanja v drugih organizacijah in prav tako kot gibanje ne zavračamo sodelovanja s komerkoli dokler je njegovo delovanje skladno s 3xNE - NE fašizmu, NE neoliberalizmu in NE nacionalizmu.
Vsi, ki vas zanima naše delovanje ste vabljeni v Facebook regijske skupine. Lahko se prijaviš na poštni seznam za obveščanje, lahko pa nam pišeš na naslov Pošlji sporočilo!.
Če želiš postati aktiven član Puntarskega gibanja, preberi Pristopno izjavo (glej spodaj) in jo izpolnjeno vrni na naš naslov. 


Ċ
Puntarji Slovenije,
15. jun. 2014 11:36